Signaturpartner Hydro

Utdanning og kompetanseutvikling er kjernen i Hydros strategi for samfunnsansvar og samsvarer med flere av UNICEFs satsingsområder. Dette styrkes av UNICEFs globale nærvær og Hydros internasjonale tilstedeværelse, og har vært viktige drivere bak dette partnerskapet som startet i 2020.

innovasjon og entreprenørskap

Hydro har valgt å bidra til UNICEFs program «Upshift», som særlig retter seg mot ungdom i lav- til mellominntektsland som er i sårbare situasjoner. Programmet lærer ungdommer om sosial innovasjon og entreprenørskap og utvikler deres praktiske ferdigheter, engasjement og selvtillit. Det bidrar til å hjelpe dem med å identifisere utfordringer i deres egne lokalsamfunn, finne løsninger og bygge kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap. Hydro støtter «Upshift»-programmene i India og Italia.

– Hydros bærekraftambisjoner knyttet til sosiale forhold understreker behovet for å støtte lokalmiljøer og samfunnet som helhet gjennom de store endringene vi står ovenfor. «Upshift» bidrar til å forberede den yngre generasjonen til fremtidens krav til kompetanse, forteller Bjørn Kjetil Mauritzen, leder for bærekraft i Hydro.

Hydro støtter også etableringen av et ungdomsråd ledet av UNICEF Norge. Målet med rådet er å styrke forståelsen av hvordan det grønne skiftet påvirker barn og unge ved å invitere unge mennesker inn i diskusjonen.

Teksten fortsetter under bildet

Hydro skal bidra til UNICEFs arbeid i India og Italia
Hydro skal bidra til UNICEFs arbeid for barn og unge i India og Italia. Foto: UNICEF

Forener kompetanse

Hydros ambisjon er å forbedre livene og levevilkårene til mennesker som bor der selskapet har virksomhet. Denne ambisjonen er støttet av en rekke initiativer, inkludert støtte til utdanning og utvikling av kunnskap og ferdigheter for fremtidens økonomi. 

– For å bidra til utviklingen av en generasjon unge og engasjerte mennesker trenger vi å nå så mange som mulig. Dette er ikke mulig uten støtte fra våre partnere. Med dette partnerskapet har vi en unik mulighet til å gi unge mennesker de verktøyene de trenger for å skape endringer i deres lokalmiljøer. UNICEF er stolt av å være på denne reisen sammen med Hydro, slik at vi kan fortsette å skape muligheter for en generasjon som kan skape endring, sier Camilla Viken, administrerende direktør i UNICEF Norge.

Les mer om samarbeidet her: Partnerskap for UNICEF og Hydro