Signaturpartner Accenture

Accenture har vært samarbeidspartner med UNICEF siden 2021. Accenture og UNICEF jobber sammen for å skape positive resultater for underpriviligert ungdom.

Partnerskapet Accenture har med UNICEF, til støtte for Generation Unlimited (GenU), fokuserer på å tilby kompetansemuligheter for ungdom, med bærekraftig sosial påvirkning som hovedmål. Accenture spiller en aktiv rolle, hvor de tilbyr sin kjernekunnskap innenfor blant annet digital læring og menneskeorientert design og oppfølging og evaluering til prosjektene de finansierer.

Ferdigheter kan åpne dører til en bedre fremtid, og kombinerer man ferdigheter med teknologi kan dette bidra til å skape en mer økonomisk inkluderende verden for alle. Sammen med sine partnere har Accenture gitt jobb- og entreprenørskapsmuligheter, og utstyrt mer enn 5,8 millioner mennesker over hele verden med ferdighetene de trenger for å forbedre livene sine vesentlig gjennom det globale Skills to Succeed-initiativet. Partnerskapet mellom Accenture og UNICEF hjelper unge mennesker å nå sitt fulle potensial i en verden i rask endring gjennom initiativer som:

passport to earning (p2E)

Accenture har slått seg sammen med UNICEFs Generation Unlimited (GenU) og Microsoft, i tillegg til andre ledende private og offentlige organisasjoner, som grunnlegger av Passport to Earning (P2E). Initiativet skal gi unge mennesker (i alderen 15–24 år) gratis og jobbrelevant ferdighetstrening i verdensklasse samt de digitale sertifiseringer de trenger for å sikre seg etterspurte roller og bedre inntektsmuligheter. I den innledende treårsperioden har P2E som mål å utstyre 10 millioner unge mennesker med ferdighetene de trenger for å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

P2E har som mål å adressere den globale utdannings- og kompetansekrisen, som har blitt forverret av COVID-19-pandemien og som stadig fortsetter å påvirke ungdom, spesielt unge jenter, over hele verden.

Accenture bidrar med USD 3 millioner i finansiering over en treårsperiode for å støtte digitalt forbedret kompetanseutvikling og tilgang til lønnet arbeid eller selvstendig næringsvirksomhet i India og Brasil.

Her kan du lese en pressemelding om P2E på GenU sine nettsider.

Humanitær respons

UNICEF sin ekspertise på bakken, lokale tilstedeværelse og kapasitet til å engasjere i globalt omfang, sørger for at midler fra Accenture og selskapets ansatte når de som trenger det mest – på kort tid. Eksempler på arbeid finansiert av Accenture omfatter blant annet:

• COVID-19: Da flere samfunn rundt om i verden kjempet for å kunne møte nye og presserende krav som oppsto som følge av covid-19-pandemien, bidro Accenture med rundt USD 4,65 millioner til Covid-19-hjelpearbeidet til UNICEF. Dette støttet oppunder arbeidet med å bygge kapasitet i helseinfrastrukturen – som omfattet utbedring av helsesystemer, ernæring, matsikkerhet, utdanning og ferdigheter – for å forhindre fremtidige smittebølger blant barn, familier og lokalsamfunnene deres. Accentures personal bidro også direkte til at dette arbeidet kunne utgjøre en forskjell. Accenture matchet 100 prosent av de ansattes donasjoner.

• Ukraina-krisen: Accenture støtter UNICEFs humanitære respons, og hjelper enkeltpersoner og familier som har blitt nødt til å forlate hjemmene sine og etablere seg på nytt med å skaffe seg meningsfylt arbeid og starte bedrifter. Accenture har donert omtrent USD 800 000 til arbeid som omfatter mobilisering av helseteam, utdeling av mat og grunnleggende forsyninger og tilbud om livsviktige tjenester som helsevesen, utdanning, beskyttelse, vann og sanitærfasiliteter for barn og familier.

Når Accenture samarbeider med organisasjoner som UNICEF for å nå de globale bærekraftsmålene, måler de den positive påvirkningen arbeidet deres har brakt til mennesker, partnere og lokalsamfunn rundt om i verden.

Les også Accentures forpliktelse til å være et ansvarlig selskap