Brukervilkår for bedriftsfadderskap

Ved å godta vilkårene godtar du og bedriften din (heretter kalt Fadderen) følgende:

1. Bruk av Emblem

 1. UNICEF Bedriftsfadder Emblem kan brukes på dine interne kommunikasjonsplattformer og eksternt via deres nettside, sosiale medier, e-postsignaturer og nyhetsbrev. Den er ikke ment for plassering på produkter. All bruk av emblemet utover nevnte formål må være forhåndsgodkjent av UNICEF Norge ved å kontakte oss på [email protected]. Emblemet kan ikke brukes til private formål. 

2. Om bidrag 

 1. Bruk av bidrag: Ditt bidrag vil bidra til UNICEFs globale «Regular Resources», som er generelle midler som brukes der behovet er størst. Du kan lese mer om hva pengene går til på denne siden. For å øremerke penger kan du donere til våre dedikerte kampanjer. Det kan også være mulig å øremerke større donasjoner etter avtale. Kontakt oss på [email protected] for mer informasjon om dette.  
 1. Skattefradrag: UNICEF er registrert hos Skatteetaten som en organisasjon som er kvalifisert til å motta donasjoner som kan kvalifisere for skattefradrag i Norge i henhold til norsk skatterett. UNICEF vil rapportere donasjonen din til norske skattemyndigheter forutsatt at du har gitt oss nødvendige opplysninger (navn på bedriften samt organisasjonsnummer). Du kan lese mer om dette på Skatteetaten sine sider.  
 1. Bidragene gitt mot Fadderskapet er gaver og ikke en betaling for en tjeneste.  
 1. Bidragene refunderes ikke. 
 1. Det er ingen bindingstid.  
 1. Dersom Fadderen vil avslutte Fadderskapet, må det gis et varsel på minst 15 dager før neste betalingsdato ved å kontakte oss på [email protected]
 1. Bidragene mot Fadderskapet er gjentakende med årlige innbetalinger. Hvis du foretrekker å gi en engangsdonasjon i stedet, kan du gjøre det ved å kontakte oss på [email protected] eller du kan lese mer og gi en donasjon på denne siden.
 1. Nedre grense for bidrag for et Bedriftsfadderskap er 25.000 kroner i året, og er gyldig for de første 12 månedene fra registreringsdato. Etter denne perioden blir bidraget justert i henhold til grensene som gjelder da, med mindre spesielle skriftlig avtaler på plass på forhånd. 
 1. Større donasjoner: Bedriftsfadderskap er vanligvis for selskaper med mindre enn 100 ansatte, og med en årlig omsetning under 250 millioner kroner. Bedrifter over disse referanseverdiene kan tilbys et bredere partnerskap. Les mer om tilgjengelige alternativer og ta kontakt med oss ​​på [email protected] hvis du trenger mer informasjon. 

3. Personvern 

 1. Standard GDPR-regler gjelder, les mer om våre personvernregler.