Brukervilkår for bedriftsfadderskap

Ved å godta vilkårene godtar du og bedriften din følgende:

1. Eierskap/Generelt 

 1. Med mindre annet er angitt, er ‘Bedriftsportal - https://unicefnorge.force.com/bedriftsportal’ heretter omtalt «Portal» UNICEF sin eiendel og all tekst, bilder, og grafikk på Portalen, samlet betegnet «Innhold» eies eller kontrolleres av UNICEF Norge, heretter omtalt «Eier», og er beskyttet av lover i Norge og internasjonale konvensjoner.
 1. Innholdet er gitt på Portalen "som det er" kun for din bedrifts - heretter omtalt «Fadder» - informasjon og bruk. Med mindre en forutgående skriftlig tillatelse fra Eieren er på plass, kan ingen deler av Portal eller Innhold kopieres, publiseres på nytt, oversettes, overføres, distribueres, selges, lisensieres eller utnyttes til noe kommersielt formål.  
 1. Brudd på noen av vilkårene vil resultere i en umiddelbar oppsigelse av Fadderskapet. 
 1. UNICEF forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte noen del av disse vilkårene ved å sende en e-post til e-postadressen som er tilknyttet kontoen din eller via varsling på Portalen. Det er ditt ansvar å sjekke vilkår for bruk jevnlig for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet vårt eller tjenesten etter publisering av endringer i disse vilkårene for bruk utgjør aksept av disse endringene. 

2. Tilgang til Portal 

 1. Tilgang til Portalen vil bli gitt etter en kort “due diligence”, for å sikre at Fadderen ikke opererer innenfor sektorer som UNICEF ikke støtter (eksempelvis tobakk, alkohol, barnearbeid osv.). Om det oppdages i ettertid at Fadderen har begynt å operere i sektorer som UNICEF ikke støtter, vil Fadderen miste tilgang til Portalen, må umiddelbar slutte å bruke Innholdet, og kan dermed ikke lenger være Fadder.  
 1. Tilgang til Portalen og Innholdet utløper 1 måned etter siste månedlige bidrag (eller 1 år etter siste årlige bidrag) med mindre en spesiell avtale ligger til grunn. Det er Fadderens ansvar å slutte å bruke Innholdet innen denne perioden. 
 1. Hvis personen som har ansvaret for deres Bedriftsfadderskap sier opp sin arbeidsavtale med bedriften, er Fadderen ansvarlig for å formidle denne informasjonen til oss, slik at dere kan fortsette å bruke Innholdet.  
 1. Vi kan beslutte å avbryte tilgang til portal som følge av uforutsette omstendigheter utenfor UNICEF sin kontroll eller for å etterkomme et lovkrav. Hvis vi gjør det, vil vi gi deg rimelig forvarsel. 

3. Bruk av Innhold 

 1. Forutsatt at Fadderen er kvalifisert til å bruke Portalen, får dere en begrenset tilgang til bruk av Portalen. Dette innebærer å laste ned eller skrive ut en kopi av Innholdet du har fått tilgang til, utelukkende for Fadderens bruk.  
 1. Eieren støtter ikke noe promotering av Fadderens produkter og tjenester, derfor er bruk av Innholdet på et produkt for kommersiell bruk ikke tillatt.

4. Bruk av Emblem

 1. UNICEF Bedriftsfadder Emblem kan brukes på dine interne kommunikasjonsplattformer og eksternt via deres nettside, sosiale medier, e-postsignaturer og nyhetsbrev. Den er ikke ment for plassering på produkter. All bruk av emblemet utover nevnte formål må være forhåndsgodkjent av Eieren ved å kontakte oss på [email protected] Emblemet kan ikke brukes til private formål. 

5. Om bidrag 

 1. Bruk av bidrag: ditt bidrag vil bidra til UNICEFs globale «Regular Resources», som er generelle midler som brukes der behovet er størst. Du kan lese mer om dette her. For å øremerke penger kan du donere til våre dedikerte kampanjer. Det kan også være mulig å øremerke større donasjoner etter avtale. Kontakt oss på [email protected] for mer informasjon om dette.  
 1. Skattefradrag: UNICEF er registrert hos Skatteetaten som en organisasjon som er kvalifisert til å motta donasjoner som kan kvalifisere for skattefradrag i Norge i henhold til norsk skatterett. UNICEF vil rapportere donasjonen din til norske skattemyndigheter forutsatt at du har gitt oss nødvendige opplysninger (navn på bedriften samt organisasjonsnummer). Du kan lese mer om dette her.  
 1. Bidragene gitt mot Fadderskapet er gaver og ikke en betaling for en tjeneste.  
 1. Bidragene refunderes ikke. 
 1. Det er ingen bindingstid.  
 1. Dersom Fadderen vil avslutte Fadderskapet, må det gis et varsel på samme minst 15 dager før neste betalingsdato ved å kontakte oss på [email protected] 
 1. Bidragene mot Fadderskapet er gjentakende månedlige/ årlige. Hvis du foretrekker å gi en engangsgave i stedet, kan du gjøre det ved å kontakte oss på [email protected] eller ved å klikke her
 1. Nedre grenser for bidrag for Fadderskapet (NOK 1000/ måned eller kr 12 000/ år), er gyldig for de første 12 månedene fra registreringsdato. Etter denne perioden blir bidraget justert i henhold til grensene som gjelder da, med mindre spesielle skriftlig avtaler på plass på forhånd. 
 1. Større donasjoner: Bedriftsfadderskap er vanligvis for selskaper med mindre enn 100 ansatte, og med en årlig omsetning under 250 millioner kroner. Bedrifter over disse referanseverdiene kan tilbys et bredere partnerskap. Les mer om tilgjengelige alternativer på denne lenken og ta kontakt med oss ​​på [email protected] hvis du trenger mer informasjon. 

6. Personvern 

 1. Standard GDPR-regler gjelder, les mer om personvernreglene her