Ny studie: Miljøgifter påvirker barns helse

Gravide kvinner i Norge, som i resten av verden, er eksponert for tusenvis av kjemikalier som kan påvirke barnas helse og hjerneutvikling. En ny studie viser at nivåene på tungmetaller som bly, kadmium og arsen i mors blod kan øke risikoen for autisme og/eller ADHD hos barnet.

En rapport fra UNICEF i 2020 viste at 800 millioner barn i verden har for høye nivåer bly i blodet – det vil si 1 av 3 barn globalt. Bly er en av flere miljøgifter som kan negativt påvirke helse og hjerneutvikling hos barn. Jo tidligere eksponeringen skjer, jo mer sårbart er barnet.

Nå viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) at nivåene av tungmetallene bly, kadmium, og arsen målt i mors blod under svangerskapet var forbundet med økt risiko for autisme og/eller ADHD-diagnose hos barnet. Nivåene av mineraler som mangan var også knyttet til økt risiko for autisme og ADHD hos barnet.

Den nye studien, som er en del av forskningsprosjektet NeuroTox ved FHI, er en av få studier som har undersøkt metaller og mineraler under fosterlivet og sammenheng med ADHD eller autisme-diagnose hos barn. Studien inkluderer 2136 mødre-barn-par fra Den norske mor, far og barn-studien (MoBa), som er en av verdens største helseundersøkelser. Deltakende barn ble født i Norge mellom 2002 og 2009.

Flere miljøfaktorer

– Det er flere miljøfaktorer som sammen med gener påvirker hjerneutvikling og risiko for tilstander som ADHD og autisme. Når det gjelder eksponering for miljøgifter, kan skadene vise seg mange år etter, sier Gro Dehli Villanger som er forsker og toksikolog ved FHI og seniorforfatter på den nye studien.

Hun understreker at det ikke er avklart om disse metallene og mineralene er en direkte årsak til ADHD eller autisme, eller om sammenhengen kan ha andre forklaringer. Funnene sammenfaller imidlertid med studier fra andre land.

– Miljøgifter er et stort og voksende problem verden rundt, Norge intet unntak, sier postdoc Kam Sripada ved Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN), og fortsetter:

– Denne studien viser at til og med i et land med relativt lite forurensning som Norge, er skadelige kjemikalier fremdeles en helsetrussel for gravide og barn, sier Sripada.

Gro Dehli Villanger, forsker og toksikolog ved Folkehelseinstituttet, er medforfatter til den nye studien. (Foto: FHI)

Primært via maten

Mange miljøgifter via maten hos gravide påvirker barns helse og hjerneutvikling, viser forskning. (Foto: UNICEF)

I Norge, som i alle land, er mat blant de største kildene til metaller og mineraler. Hos gravide vil tungmetaller og mineraler i blodet overføres til foster via morkaken.

Det er et komplekst samspill mellom miljø og helse. Derfor er det å finne miljøfaktorer som bidrar til ADHD og autisme, nødvendig for å kunne kartlegge og sette i gang forebyggende tiltak.

Funn fra NeuroTox er noe av forskningen som danner basis for UNICEFs nylanserte strategi «Healthy Environments for Healthy Children» som ble publisert i januar i år.

– Et sunt miljø er en grunnleggende rettighet for alle barn, ikke bare for å overleve, men for trivsel, verdighet og muligheten til å leve gode liv. Den nye strategien er UNICEFs mest omfattende noensinne for miljøhelse hos barn, og representerer et stort fremskritt for å utvide vårt engasjement for klimaendringer og miljø, sier fagsjef for global helse, Kyrre Lind, i UNICEF Norge.

Onsdag 7. april arrangerte FHI, CHAIN og UNICEF Norge et webinar der dette var temaet. Du kan se hele webinaret her:

Se også NRK-artikkel (2020): Ny rapport: 800 millioner barn har skadelige mengder bly i blodet.

Siste nytt

Klare krav til statene om et rent miljø for barn
Jenter i flomvann

Klare krav til statene om et rent miljø for barn

Les mer
Hvordan tette igjen vaksinegapet?
Vaksinering av barn i Malawi 2022, UN0641063,  © UNICEF/U.S. CDC/Unique Identifier/Daylin Paul

Hvordan tette igjen vaksinegapet?

Les mer
Økt skepsis til barnevaksiner etter pandemien
Jente fra Jemen får vaksine_State of the World 2023

Økt skepsis til barnevaksiner etter pandemien

Les mer
Publisert av Lise Larsen onsdag 07/04/2021 - 05:00