Når livet settes på prøve

Skrevet av Kristin Oudmayer, Direktør for barns rettigheter og bærekraft, UNICEF Norge.

Livet, slik vi kjenner det, settes på prøve nå. Én ting er hvordan hver og en av oss, som en del av storsamfunnet, kan og må bidra til smittereduksjon. Men hvordan kan hver og en av oss bidra til at vi som samfunn, fra et psykososialt perspektiv, tåler det vi nå skal igjennom?

Når voksne ikke holder hodet kaldt

Hva skjer når voksne ikke klarer å holde hodet kaldt og hjertet varmt, og daglige rutiner og viktig menneskelig kontakt bortfaller over tid? Jo, da kjennes både redsel, ensomhet og andre utfordringer mye sterkere – for både voksne og barn. De som allerede er sårbare og utsatte, vil kunne oppleve å bli mer sårbare nå. Derfor må vi snakke om hvordan vi kan fortsette å se hverandre fra hjemmekontor og gutterom, og hvordan vi som voksne kan møte bekymring og engstelse, slik at barn (og voksne) slipper å være livredde nå, og i fremtiden.

Ikke alle har en hjemmesituasjon som er trygg

Det ér dramatisk når vi blir bedt om å holde oss mest mulig hjemme, samtidig som fritidsaktiviteter, treningssentre og andre møteplasser stenges. Ikke alle har en hjemmesituasjon som er trygg og god, som gjør det mulig å jobbe konsentrert og løse vanskelige oppgaver. For mange representerer jobb, skole og studier en viktig møteplass for trygghet, tilhørighet og sosial omgang – og kanskje særlig for dem som mangler nær familie og annet nettverk.

Usikkerhet skaper frykt

Mange barn og unge vil de nærmeste ukene komme til å tilbringe betydelig mer tid med foreldre og foresatte enn de er vant til. For mange vil dette være uproblematisk, fordi rammene er trygge, relasjonene gode, og fordi de voksne håndterer sine egne bekymringer på en konstruktiv måte. Hvordan barn og unge takler denne situasjonen, er i stor grad avhengig av de voksnes håndtering. I disse dager kjenner mange voksne seg, forståelig nok, usikre på hvordan de skal håndtere situasjonen overfor barna. Derfor har vi i UNICEF Norge noen råd til deg som voksen i kontakt med barn:

Barn får med seg mer enn man er klar over

Barn får med seg langt flere nyheter enn det voksne er klar over. Med dagens mediebilde og teknologi, blir de i dag servert nyheter i flere kanaler enn tidligere, for eksempel fra en TV eller en radio som står på i bakgrunnen eller på nettet – ofte uten voksne tilstede. Det er uheldig i disse dager, da ordbruken fra de som uttaler seg i media både kan oppleves komplisert og skremmende, dersom det ikke er noen tilstede som kan oversette og forklare.

Barn ønsker å forstå

Barn har behov for å forstå̊, og de har rett til informasjon som hjelper dem å forstå̊ verden de lever. Dette er spesielt viktig når barn uttrykker bekymring over ting som skjer, som er utenfor deres kontroll. Vi kan ikke be dem lukke øynene, og heller ikke be dem la være å bry seg om koronakrisen, men vi skal heller ikke gjøre dem unødvendig bekymret.

Barn som allerede har en sårbarhet i seg blir lettere engstelige og kan føle eller tro at koronaviruset vil kunne ramme dem både personlig og øyeblikkelig. De kan bli liggende søvnløse og bli så bekymret at det går ut over humør og søvn. Som voksen er det viktig å huske at barn som virker uinteresserte og uberørte, også̊ kan ha behov for å snakke om det de ser og hører. Gjennom gode samtaler som viser at vi tar barna på alvor, kan vi som voksne både forebygge og dempe bekymringer.

Råd til deg som voksen:

  1. Noen voksne vil kanskje føle seg overveldet av ansvaret i øyeblikket, men det fine er at du ikke trenger å være smittevernekspert for å snakke med barn om koronaviruset. Det holder at du selv har setter deg inn noen enkle fakta når du skal forklare og snakke med ungene. Mange har allerede lært noe om dette på skolen, og forventer at andre voksne rundt dem kan være samtalepartnere.
  2. Uavhengig av barnets alder bør du som voksen unngå å bygge oppunder frykt og følelsen av hjelpeløshet (selv om du kanskje kjenner på det selv). Trikset er å være ærlig, og samtidig finne en balanse mellom å understreke alvoret uten å skremme, og samtidig bruke tid på å gi gode gode forklaringer. Det kan for eksempel være viktig å fortelle at alle som bestemmer i Norge jobber for å stoppe spredningen, og at de som er syke får hjelp og behandling – enten hjemme eller på sykehus.
  3. Du kan hjelpe barn å finne positive måter å uttrykke følelser som tristhet og redsel, gjennom kreative aktiviteter som å spille eller tegne. Barn føler ofte lettelse når de kan uttrykke følelser i et trygt og støttende miljø.
  4. Mange barn lurer på hva de selv kan bidra med, og da er det godt for dem å vite at de allerede bidrar til å gjøre noe, ved å være hjemme fra barnehage/skole, ved å vaske hendene nøye, og ved å nyse og hoste i armhulen.
  5. NRK Super har flere Supernytt-saker liggende på nettet, som kan hjelpe deg som voksen å trygge og forklare. 

Uavhengig av alder, vil mange av oss komme til å trenge ekstra støtte og omsorg de neste ukene. Mange oss vil være aktive og søke den kontakten vi trenger i ulike kanaler. Samtidig er sannsynligheten stor for at de som trenger det mest, blir enda mer usynlig for omverden nå. Mulighetene for en klem og et varmt håndtrykk er begrenset, men muligheten for små besøk av friske folk, sende bilder og hyggelige meldinger er heldigvis store. Dugnaden for å begrense smitte er godt i gang. Men vi trenger også en dugnad for å fremme trygghet, tilhørighet og fellesskap. Blir du med?

Siste nytt

Klare krav til statene om et rent miljø for barn
Jenter i flomvann

Klare krav til statene om et rent miljø for barn

Les mer
Hvordan tette igjen vaksinegapet?
Vaksinering av barn i Malawi 2022, UN0641063,  © UNICEF/U.S. CDC/Unique Identifier/Daylin Paul

Hvordan tette igjen vaksinegapet?

Les mer
Økt skepsis til barnevaksiner etter pandemien
Jente fra Jemen får vaksine_State of the World 2023

Økt skepsis til barnevaksiner etter pandemien

Les mer

Vil du ha siste nytt om unicefs arbeid rett i innboksen?

Hold deg oppdatert på vårt arbeid i Norge og rundt om i verden. Du får innsikt i hvordan UNICEFs arbeid bedrer hverdagen til barn, hvordan vi bistår lokalsamfunn og viktige humanitære hendelser i verden.

Publisert av Maria Rykkje Lønneid torsdag 19/03/2020 - 09:43