• Barn under myggnett
 • Innholdet i UNICEFS Verdensgave Myggnett
 • Eksempel på gavebevis for UNICEFs Verdensgave Myggnett
 • Eksempel på digitalt gavebevis på Verdensgaven Myggnett
 • Barn under myggnett
 • Innholdet i UNICEFS Verdensgave Myggnett
 • Eksempel på gavebevis for UNICEFs Verdensgave Myggnett
 • Eksempel på digitalt gavebevis på Verdensgaven Myggnett

Myggnett

Gi beskyttelse til barn og familier
112,-

La oss sammen gi barn beskyttelse mot dødelig malaria!

Altfor mange barn har mistet livet til malaria. Men, med myggnett kan liv bli spart. Impregnert med insektsmiddel kan det spennes over en stor seng eller hvileplass og beskytte mot malariamyggens stikk.

UNICEF har delt ut over 400.000 myggnett i Zimbabwe. Antallet barn som sover under myggnett, har økt fra mindre enn sju prosent til mer enn 70 prosent. Som et resultat av dette har antallet malariatilfeller minsket med 60 prosent på to år. Alt med et enkelt myggnett!

Pakken inneholder
5 myggnett

Gavebevis
Velg mellom trykt kort med konvolutt (+30 kroner) og digitalt gavebevis i A4-format.

Myggnett

Gi beskyttelse til barn og familier
 • Barn under myggnett
 • Innholdet i UNICEFS Verdensgave Myggnett
 • Eksempel på gavebevis for UNICEFs Verdensgave Myggnett
 • Eksempel på digitalt gavebevis på Verdensgaven Myggnett
112,-

La oss sammen gi barn beskyttelse mot dødelig malaria!

Altfor mange barn har mistet livet til malaria. Men, med myggnett kan liv bli spart. Impregnert med insektsmiddel kan det spennes over en stor seng eller hvileplass og beskytte mot malariamyggens stikk.

UNICEF har delt ut over 400.000 myggnett i Zimbabwe. Antallet barn som sover under myggnett, har økt fra mindre enn sju prosent til mer enn 70 prosent. Som et resultat av dette har antallet malariatilfeller minsket med 60 prosent på to år. Alt med et enkelt myggnett!

Pakken inneholder
5 myggnett

Gavebevis
Velg mellom trykt kort med konvolutt (+30 kroner) og digitalt gavebevis i A4-format.

Myggnett
112,-