• Jente drikker rent vann fra kran
  • Eksempel på digitalt gavebevis på Verdensgaven Rent vann (ekstra stor) for bedrift
  • Jente drikker rent vann fra kran
  • Eksempel på digitalt gavebevis på Verdensgaven Rent vann (ekstra stor) for bedrift

Rent vann (ekstra stor)

Gi rent vann til flere lokalsamfunn
30 000,-

La oss sammen gi rent vann til flere lokalsamfunn!

Rent vann er essensielt for at barn holder seg friske og kan fullføre skolen. En vannbrønn eller en vannpumpe kan forsyne en hel landsby eller en flyktingsleir med rent vann. Enkel tilgang på vann fyller også en annen viktig funksjon: ofte er det jentenes jobb å hente vann, noe som kan bety at de ikke har tid til å gå på skolen. Er vannkilden ved skolen, øker sjansen for at jentene får gå på skolen  og får en utdannelse.

Pakken inneholder
Et bidrag til forsyning av rent vann gjennom vannbrønner, vannpumper eller andre metoder for å sørge for vannpumpe koblet til brønn.

Rent vann (ekstra stor)

Gi rent vann til flere lokalsamfunn
  • Jente drikker rent vann fra kran
  • Eksempel på digitalt gavebevis på Verdensgaven Rent vann (ekstra stor) for bedrift
30 000,-

La oss sammen gi rent vann til flere lokalsamfunn!

Rent vann er essensielt for at barn holder seg friske og kan fullføre skolen. En vannbrønn eller en vannpumpe kan forsyne en hel landsby eller en flyktingsleir med rent vann. Enkel tilgang på vann fyller også en annen viktig funksjon: ofte er det jentenes jobb å hente vann, noe som kan bety at de ikke har tid til å gå på skolen. Er vannkilden ved skolen, øker sjansen for at jentene får gå på skolen  og får en utdannelse.

Pakken inneholder
Et bidrag til forsyning av rent vann gjennom vannbrønner, vannpumper eller andre metoder for å sørge for vannpumpe koblet til brønn.

Rent vann (ekstra stor)
30 000,-