• To gutter spyler hverandre med rent vann
  • Eksempel på digitalt gavebevis på Verdensgaven Rent vann (stor) for bedrift
  • To gutter spyler hverandre med rent vann
  • Eksempel på digitalt gavebevis på Verdensgaven Rent vann (stor) for bedrift

Rent vann (stor)

Gi rent vann til flere landsbyer
10 000,-

La oss sammen gi rent vann til tre landsbyer!

Rent vann er essensielt for at barn holder seg friske og kan fullføre skolen. En vannbrønn eller en vannpumpe kan forsyne en hel landsby eller en flyktingsleir med rent vann. Enkel tilgang på vann fyller også en annen viktig funksjon: ofte er det jentenes jobb å hente vann, noe som kan bety at de ikke har tid til å gå på skolen. Er vannkilden ved skolen, øker sjansen for at jentene får gå på skolen og får en utdannelse.

Pakken inneholder
Et bidrag til forsyning av rent vann gjennom vannbrønner, vannpumper eller andre metoder for å sørge for vannpumpe koblet til brønn.

Rent vann (stor)

Gi rent vann til flere landsbyer
  • To gutter spyler hverandre med rent vann
  • Eksempel på digitalt gavebevis på Verdensgaven Rent vann (stor) for bedrift
10 000,-

La oss sammen gi rent vann til tre landsbyer!

Rent vann er essensielt for at barn holder seg friske og kan fullføre skolen. En vannbrønn eller en vannpumpe kan forsyne en hel landsby eller en flyktingsleir med rent vann. Enkel tilgang på vann fyller også en annen viktig funksjon: ofte er det jentenes jobb å hente vann, noe som kan bety at de ikke har tid til å gå på skolen. Er vannkilden ved skolen, øker sjansen for at jentene får gå på skolen og får en utdannelse.

Pakken inneholder
Et bidrag til forsyning av rent vann gjennom vannbrønner, vannpumper eller andre metoder for å sørge for vannpumpe koblet til brønn.

Rent vann (stor)
10 000,-