• Jente drikker rent vann av tønne
  • Eksempel på digitalt gavebevis på Verdensgaven Rent vann for bedrift
  • Jente drikker rent vann av tønne
  • Eksempel på digitalt gavebevis på Verdensgaven Rent vann for bedrift

Rent vann

Gi rent vann til en landsby
3 500,-

La oss sammen gi rent vann til en hel landsby!

Rent vann er essensielt for at barn holder seg friske og kan fullføre skolen. En vannbrønn eller en vannpumpe kan forsyne en hel landsby eller en flyktingeleir med rent vann. Enkel tilgang på vann fyller også en annen viktig funksjon: ofte er det jentenes jobb å hente vann, noe som kan bety at de ikke har tid til å gå på skolen. Er vannkilden ved skolen, øker sjansen for at jentene får gå på skolen og får en utdannelse.

Pakken inneholder
Et bidrag til forsyning av rent vann gjennom vannbrønner, vannpumper eller andre metoder for å sørge for tilgang på rent vann.

Rent vann

Gi rent vann til en landsby
  • Jente drikker rent vann av tønne
  • Eksempel på digitalt gavebevis på Verdensgaven Rent vann for bedrift
3 500,-

La oss sammen gi rent vann til en hel landsby!

Rent vann er essensielt for at barn holder seg friske og kan fullføre skolen. En vannbrønn eller en vannpumpe kan forsyne en hel landsby eller en flyktingeleir med rent vann. Enkel tilgang på vann fyller også en annen viktig funksjon: ofte er det jentenes jobb å hente vann, noe som kan bety at de ikke har tid til å gå på skolen. Er vannkilden ved skolen, øker sjansen for at jentene får gå på skolen og får en utdannelse.

Pakken inneholder
Et bidrag til forsyning av rent vann gjennom vannbrønner, vannpumper eller andre metoder for å sørge for tilgang på rent vann.

Rent vann
3 500,-