Du er her:

Unicef

Utfordringer vi jobber med å løse

Verdens barn står overfor en rekke utfordringer. Noen av dem kan løses med enkle grep som vaksinasjon og nødhjelp, mens andre er mer sammensatte.

Mange av problemene barn i fattige land møter, er ukjente for oss i vesten. Ingen barn i Norge dør lenger av diaré og meslinger. Barnearbeid og handel med barn er det selvsagt at våre barn ikke skal oppleve. Likevel dør barn av årsaker som lett kan forebygges hver eneste dag. Barn opplever å bli revet bort fra sine familier, og å ikke kunne gå på skolen fordi de må arbeide. 

I UNICEF kjemper vi for at alle barn, verden over, skal få sine rettigheter møtt. I regjeringskorridorer, slumområder, flyktningleirer og avsidesliggende byer gjør vi vårt ytterste for å skape bedre liv for alle verdens barn. Vi forhandler med beslutningstagere, og bygger ikke bare skoler, men også skolesystem. Vi hjelper til med barnas oppvekst – hele veien fra mors mage og ut i voksenlivet.

Du kan lese mer om utfordringene verdens barn står overfor i listen under, og hva du kan gjøre for å være med på å forme fremtiden til et bedre sted.