Skolen forandrer barnas liv

Hvert barn har rett til utdanning - uansett bakgrunn, kjønn eller etnisitet. UNICEF ​​arbeider for en verden der alle barn får oppfylt denne rettigheten.

Rundt 60 millioner barn blir fratatt denne rettigheten i dag. Nesten halvparten av disse får ikke skolegang på grunn av krig og konflikt. Derfor går pengene fra TV-aksjonen 2017 til UNICEFs arbeid for utdanning i krig og konflikt.

Les mer om TV-aksjonen 2017

smilende gutt leker trygg med sine leker han har fått av UNICEF
En gutt leker på et barnevennlig rom i Gevgelija, Makedonia. UNICEF/Klincarov
11,7 millioner
Hvert fjerde barn i land rammet av konflikt står uten skoletilbud. I 2016 fikk 11,7 millioner barn i land rammet av konflikt skoletilbud gjennom UNICEF.

De positive ringvirkningene

Utdanning gir grunnleggende ferdigheter og kunnskaper, men fungerer også som en katalysator for at barn får det bedre og for en positiv økonomisk utvikling: Et barn som er født av en mor med utdanning har 50 prosent større mulighet for å overleve, fordi mor er i bedre stand til å ta vare på barna.

Skolegang øker mulighetene for jobb og dermed en bedre fremtid. Har mor utdanning, er det større sjanse for at hun sender neste generasjon på skole.

De positive ringvirkningene av utdanning er derfor enorme.

Skoler blir alt for ofte rammet i konflikter. UNICEF/Diffidenti

Hva gjør UNICEF?

Hvert år sørger UNICEF for at millioner av barn får tilgang til skole. Vi bygger skoler, sørger for skolebøker og skolemateriell, og sikrer at skolene er trygge områder hvor barn kan lære og utfolde seg.

Vi finner innovative løsninger for å nå ut til de barna som har det aller vanskeligst. Særlig de som er rammet av krig eller naturkatastrofer, barn med funksjonsnedsettelser, minoriteter og jenter.  

 

TV-aksjonen 2017 vil bidra til at noen av de mest sårbare barna i verden får utdannelse.

Utdanning er viktig for fremtiden til hvert enkelt barn, men også for hele samfunn. Det er dagens barn som er morgendagens lærere, leger og ingeniører. De utgjør også fremtiden i land hvor det i dag er krig og konflikt og skal en dag bygge opp igjen alt som krigen har revet ned. 

Jeg kjente tårene presse på da jeg så andre barn på vei til skolen i uniformene sine. Nå kan også jeg gå på skole. Når jeg blir stor skal jeg bli lege.
MODU UMAR, 13

MODUS HISTORIE

- Jeg kjente tårene presse på da jeg så andre barn på vei til skolen i uniformene sine, sier 13 år gamle Modu. Sammen med famlien flyktet han fra Monguno i Nigeria etter at byen ble angrepet av Boko Haram. Det var for farlig å oppholde seg der, og Modu mistet flere måneders skolengang. I dag er det igjen forholdsvis trygt i Monguno. Fordrevne familier har vendt tilbake. Men de trenger fortsatt trygge steder å bo, og mange skoler har blitt omgjort til leirer for flyktninger. Normal skolegang virket umulig, men med støtte fra UNICEF ​​er fire klasserom på Mongunos sentrale grunnskole gjenåpnet. I dag kan Modu igjen gå på skolen og ta igjen tapt undervisning.

90,000
UNICEF har hjulpet rundt 90 000 BARN SOM MODU TILBAKE TIL UTDANNING I NORD-ØSTOMRÅDET AV NIGERIA
SOM UNICEF-FADDER GIR DU LANGSIKTIG HJELP TIL BARNA

Aktuelt UNICEF Norge

Den verdenskjente norske dansegruppa er blitt utnevnt som amassadører på grunn av sitt engasjement for ungdom.

UNICEF-ambassadør Penelope Lea var på plass under årets Klimatoppmøte i Madrid. Her sto hun på flere store scener for å fremme...

Unicef