Mulighet til å lære kan forandre barns liv

Hvert barn har rett til utdanning - uansett bakgrunn, kjønn eller etnisitet. UNICEF ​​arbeider for en verden der alle barn får oppfylt denne rettigheten.

Unicef ​​satser på innovative programmer som gir de mest sårbare barna muligheten til å lære. Vi hjelper regjeringer, lokalsamfunn og foreldre å sikre at hvert barn får en gratis, barnevennlig utdannelse - også de som opplever konflikt eller naturkatastrofe.

Hvert år sørger vi for at millioner av barn får tilgang til skole. I katastrofeområder gir vi barn skolebøker og læremateriell, vi sikrer klasserom, utdanner lærere, og gir barna adgang til friområder hvor de kan utfolde seg i trygge omgivelser. 

 

smilende gutt leker trygg med sine leker han har fått av UNICEF
En gutt leker på et barnevennlig rom i Gevgelija, Makedonia. Unicef/Klincarov
11,7 millioner
Hvert fjerde barn i land rammet av konflikt står uten skoletilbud. I 2016 fikk 11,7 millioner barn i land rammet av konflikt skoletilbud gjennom UNICEF.

Fortsatt står millioner av barn uten skolegang

Nesten 60 millioner av verdens barn går ikke på skole. Uten skolegang får ikke barn lære, leke eller utvikle seg, og de får mindre mulighet til å bryte ut av fattigdom.

Sårbare barn; barn som lever i fattigdom, etniske minoriteter eller barn med funksjonshemminger, er mer utsatt enn andre. Flesteparten av de sårbare barna er jenter.

Konflikt og katastrofe hindrer muligheten for utdanning. I land rammet av konflikt mangler nesten hvert fjerde barn skolegang. Når barns liv blir snudd på hodet, er skolen enda viktigere fordi den representerer normalitet og håp. Når skoler blir ødelagt, brukt til våpenlagre eller kasserner, blir barna mål for bomber og utsatt for vold og utnyttelse.

Skoler blir alt for ofte rammet i konflikter. Unicef/Diffidenti
Jeg kjente tårene presse på da jeg så andre barn på vei til skolen i uniformene sine. Nå kan også jeg gå på skole. Når jeg blir stor skal jeg bli lege.
MODU UMAR, 13

MODUS HISTORIE

- Jeg kjente tårene presse på da jeg så andre barn på vei til skolen i uniformene sine, sier 13 år gamle Modu. Sammen med famlien flyktet han fra Monguno i Nigeria etter at byen ble angrepet av Boko Haram. Det var for farlig å oppholde seg der, og Modu mistet flere måneders skolengang. I dag er det igjen forholdsvis trygt i Monguno. Fordrevne familier har vendt tilbake. Men de trenger fortsatt trygge steder å bo, og mange skoler har blitt omgjort til leirer for flyktninger. Normal skolegang virket umulig, men med støtte fra UNICEF ​​er fire klasserom på Mongunos sentrale grunnskole gjenåpnet. I dag kan Modu igjen gå på skolen og ta igjen tapt undervisning.
90,000
UNICEF har hjulpet rundt 90 000 BARN SOM MODU TILBAKE TIL UTDANNING I NORD-ØSTOMRÅDET AV NIGERIA

Barnevennlige skoler

UNICEF ​​bidrar ikke bare til at barn får et skoletilbud, men at skolen er barnevennlig. Vi samarbeider med regjeringer og lokalsamfunn for å fjerne det som hindrer barn fra å gå på skole og for å sikre at alle skolene er inkluderende, trygge og sunne oppholdssteder.

I katastrofesituasjoner setter vi opp midlertidige skoler og barnevennlige sentre slik at lek og læring kan fortsette og barn kan få den støtten de trenger for å bearbeide traumer. 

I 2016 sørget vi for at 15,7 millioner barn fikk skolebøker og materiell, utstyrte 330.000 klasserom og lærte opp skoleledere i 39.000 lokalsamfunn. I Syria, hvor hver tredje skole er skadet eller ødelagt, bidro UNICEF til at 3,5 millioner barn kunne gjenoppta skolegangen.. 

SOM UNICEF-FADDER GIR DU LANGSIKTIG HJELP TIL BARNA

Aktuelt UNICEF Norge

UNICEF er svært bekymret over situasjonen for Rohingya-folket.

Jo yngre man er, jo større risiko er det for å man bli utsatt for vold, tvangsarbeid eller seksuell utnyttelse....

Feltblogg

Haiti is suffeering from the aftermath of the hurricane Irma.

Unicef