I det vest-afrikanske landet Mali er hele 36 prosent av barn mellom 7 og 12 år uten skolegang. UNICEF jobber sammen med samarbeidspartnere og myndigheter i Mali for å øke kvaliteten og tilgangen til utdanning og yrkesrettet utdanning for barn og unge. Ved utgangen av 2019 er det planlagt at alle barn i alderen 3-15 år skal få adgang til grunnleggende kvalitetsutdanning og lykkes i skolen.

I 2011 brøt det ut en politisk krise som førte til bevæpnet konflikt og okkupasjon av de nordlige delene av landet. Flere hundre skoler er blitt stengt som følge av plyndring, okkupasjon eller ødeleggelse av stridende grupper. I 2015 ble det signert en fredsavtale mellom myndighetene og selvforsvarsgrupper for å sikre stabilitet i de nordlige områdene, men landet preges fremdeles av stor uro. Konflikten har preget mange mennesker, og over 200.000 er drevet på flukt. Bare 37 prosent av barna begynner i første klasse når de er 7 år, hvorav 59 prosent av dem fullfører, flere gutter enn jenter. 50 prosent av barna som ikke går på skole vil aldri få muligheten til å begynne på barneskolen. Krigen har ført til tap av kvalifiserte lærere og mangel på nødvendig skolemateriell. Økonomiske og kulturelle faktorer gjør at mange ikke sender barna på skolen. Dette fører til store variasjoner i kvaliteten på utdanning også mellom byer og landsbyer. «Barn nord i Mali kjenner altfor godt følgende av konflikt, fattigdom og savn,» sa en UNICEF-representant i Mali. «Utdanning er deres beste håp for framtiden.» Mali har stort potensial innen utdanningssektoren; landet har gradvis vendt tilbake til mer normale tilstander med valg og signering av fredsavtalen i 2015 og regjeringen har forpliktet seg til å satse på utdanning.

Disse elevene går på Wailirde skole i Sevare. Skolegang er ingen selvfølge for barn i Mali.

UNICEFs tiårige utdanningsplan skal sikre og forbedre utdanningen for barn fra 3-15 år og inkludere jenter og sårbare grupper i utdanningssystemet gjennom å involvere lokalsamfunn og foreldre. Lokalsamfunnene spiller en aktiv rolle i å bevare skolene og gjøre overgangen fra grunnskole til videregående opplæring bedre. I nødsituasjoner skal barn ha tilgang til kvalitetsutdanning i trygge miljøer med sikte på fredsbygging. Inkludering, rettferdighet, likestilling og risikostyring er viktige faktorer i utdanningsprogrammet. I Mali har UNICEF en fleksibel og tilpasningsdyktig tilnærming som er tilpasset den ustabile situasjonen i landet. UNICEF jobber for å;

  • Heve kvaliteten på grunnutdanningen
  • Øke jenters adgang til alle utdanningsnivåer
  • Styrke den administrative kapasiteten for overvåking og evaluering av systemet

444,000 barn i fattige områder skal nås gjennom UNICEFs utdanningsprogram. Målet er at de skal få oppfylt sin rett til grunnleggende utdanning. Foreldre er viktige for at barn skal vokse opp i et miljø der de lærer og vokser, og ved å utdanne foreldre blir det enklere å sende barna til skolen. «Utdanning er det beste våpenet for å bekjempe fattigdom», sa Nelson Mandela. Gjennom UNICEF-runden er dere med å hjelpe barn tilbake til skolen og gi dem og Mali nytt håp for fremtiden!

Det går 1847 elever på Wailirde skole.
PÅMELDING TIL UNICEF-RUNDEN FOR SKOLER:

Unicef