UNICEF og FN

FN er sammensatt av mange ulike organisasjoner og programmer, som har fokus på ulike felt. I FN-familien har de forskjellige organisasjonene ulike arbeidsoppgaver og spesialfelt.  Men vi har alle det samme målet: en bedre verden.

Fordi UNICEF er en del av FN har vi krefter til å endre verden. Sammen kan vi oppnå mål som er så store at ingen enkeltorganisasjon kan klare dem alene. For eksempel har vi siden 1990 mer enn halvert verdens barnedødelighet. Vi har redusert antall barn som lider av sult med 40 prosent. Vi har utryddet kopper, og står på terskelen til å utrydde polio. Vi har halvert andelen barn som ikke får skolegang. Flere hundre millioner barn er løftet ut av ekstrem fattigdom. I konfliktområder, som i Syria og Afghanistan, kan vi forhandle med partene slik at vi får levert nødhjelp til barn på begge sider av frontlinjene.

FN består av en rekke organisasjoner med hver sine mandat. For eksempel har UNHCR et spesielt ansvar for flyktninger, UNEP har fokus på miljø, UNESCO har fokus på kultur, forskning og utdanning, WFP er verdens matvareprogram og WHO har fokus på helse. UNICEF har fokus på barns rettigheter og beskyttelse. Alle organisasjonene har forskjellige fokusområder som utfyller hverandre.

VÅRT MANDAT

UNICEF (United Nations Children's Fund) er FNs barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF ble opprettet i 1946 for å hjelpe barn i ruinene etter andre verdenskrig, og i 1953 fikk vi permanent mandat fra FN. I 1965 ble vi hedret med Nobels Fredspris for vår innsats for å skape en bedre verden for barn. 

Vi arbeider i dag i 190 land og territorier. Vi jobber for å sikre barns rettigheter, bistår land for å sørge for at barn får best mulig levekår og sørger for nødhjelp når en katastrofe inntreffer. Her fokuserer vi hjelpen innenfor de områder som er aller viktigst for barna. Dette gjør vi i tett samarbeid med en rekke aktører, fra nasjonale myndigheter til barna selv. UNICEF har fem prioriterte innsatsområder. Alle barn skal ha mulighet til:

  • Overlevelse og oppvekst: Vi skal trygge ernæring for barn, nyfødthelse, vaksine, beskyttelse mot sykdom, gode utviklingsmuligheter
  • Læring: Fokuserer på å få barn inn i skole, gi kvalitet i utdanningen og gode utviklingsmuligheter.
  • Beskyttelse mot vold og utnytting: Beskyttelse mot vold, sikre rettferdig behandling, fødselsregistrering og sikre rettighetene til barn på flukt.
  • Godt oppvekstmiljø: Sikre rent vann, gode sanitærforhold, et rent miljø og bekjempe virkningene av klimaendringene.
  • Likeverdig sjanse til godt liv: Lik mulighet for jenter og gutter, uansett bakgrunn, etnisitet eller funksjonshemming. Bekjempe barnefattigdom og sosial eksklusjon.

Rapporten The State of the World's Children er UNICEFs årlige nøkkelrapport. Den gir oppdaterte tall på sentrale temaer som barnedødelighet, utdanning, helse osv.

4,5 milliarder

I 1946 sendte sju år gamle Jitka Samkova fra Tsjekoslovakia en tegning for å takke for hjelpen hun hadde fått fra UNICEF. Tre år senere ble et lite opplag trykket opp som julekort. De ble revet bort, og dermed var UNICEFs julekort født. Siden har 4,5 milliarder UNICEF-kort blitt sendt. Kjente kunstnere som Picasso, Miró, Chagall and Matisse har bidratt. I dag kan du laste opp dine egne bilder og lage ditt eget UNICEF-kort. Du kan lage ditt eget fotokort her.

Unicef