Dette er UNICEF

UNICEF ble startet av FN i 1946 for å gi nødhjelp til barna i Europa etter 2. verdenskrig. Forkortelsen stod for "United Nations International Children’s Emergency Fund".
 

UNICEF er FNs barnefond

Nødhjelpsarbeidet i Europa ble avsluttet på begynnelsen av 1950-tallet. Da ble det bestemt at UNICEF skulle hjelpe barn i hele verden. Navnet ble forandret til FNs barnefond, men forkortelsen UNICEF ble beholdt. Det er regjeringene i FNs medlemsland som har bedt UNICEF å jobbe for barns rettigheter og hjelpe dem med å gjennomføre dem.

Bildet: UNICEF Hjelper barn etter 2. verdenskrig, Hellas 1951

Sammen for barn

I dag arbeider mange tusen mennesker for UNICEF i over 190 land og områder. I tillegg samarbeider vi med myndighetene, organisasjoner, bedrifter og andre som vil gjøre noe for barn. Til sammen blir det hundretusener over hele verden. Sammen med myndighetene kan UNICEF forandre landenes lover så de tar bedre hensyn til barns rettigheter. Samarbeidet med andre  betyr at UNICEF kan gjøre livet bedre for millioner av barn. Målet er at myndighetene og innbyggerne i landene vi hjelper etter hvert kan overta ansvaret og hjelpe seg selv.
UNICEF jobber for barns rettigheter, f.eks ved å:

  • jobbe for at de som bestemmer i verden skal følge barns rettigheter
  • vaksinere millioner av barn mot farlige sykdommer
  • bore brønner, levere vanntanker og dele ut vannrensingstabletter
  • gi nyfødte en god start på livet med riktig mat og hjelp fra helsepersonell
  • jobbe for at alle barn skal få gå på gode, barnevennlige skoler
  • bekjempe barnearbeid, menneskehandel og bruk av barnesoldater
  • hjelpe hiv-smittede barn og unge og lære unge hvordan de kan beskytte seg
  • gi nødhjelp som klær/mat/vann/et sted å bo i krig og ved naturkatastrofer

UNI153772

UNICEF er avhengig av frivillige gaver

UNICEF får ingen penger fra FN og er helt avhengig av frivillige gaver fra regjeringer, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. 36 nasjonalkomiteer i rike land samler inn penger til UNICEFs arbeid og forteller om dette arbeidet. UNICEF Norge er en av dem. Alle som hjelper UNICEF å hjelpe, er med på å forandre verden!