Barnearbeid

Bhim Kumari, 10 år, er hushjelp hos en familie i Nepal

Når vi snakker om barnearbeid, tenker vi ofte på barn som arbeider så mye at det går ut over lek og skolegang. Rundt 168 millioner barn i verden har sånt arbeid. Det er mer enn hvert tiende barn i verden. Over halvparten av disse barna jobber hele dagen og har skadelig arbeid (85 millioner). (Kilde:  Making progress against child labour, ILO, 2013)

De fleste barnearbeiderne bor i Asia

Mange barnearbeidere er mellom fem og elleve år, og flesteparten av dem er i Asia. I Afrika sør for Sahara arbeider hvert femte barn. Mange blir utnyttet og får lite eller ikke noe betalt for det de gjør. De fleste driver med jordbruk og fiske. Veldig mange jenter er hushjelper. Noen hushjelper jobber 15 timer per dag. De rydder og gjør rent i huset, vasker klær, lager mat, hjelper til ute og handler. Det er vanskelig å vite hvor mange barn som er hushjelper fordi arbeidet foregår hjemme hos folk og er lett å skjule. Guttene jobber ofte med bygg og anlegg, i landbruket eller fabrikker.

Farlig barnearbeid

Over halvparten av barnearbeiderne jobber med farlig arbeid. Det kan for eksempel være gruvearbeid eller arbeid med maskiner og farlige, kjemiske stoffer. Mange barn blir funksjonshemmet fordi de blir tvunget til å arbeide mens de er små. I India er det gjort en undersøkelse som viser at barnearbeiderne er kortere og tynnere enn de jevnaldrende som går på skolen.

Mange barn som jobber i jordbruket bruker giftige insektsmidler og plantevernmidler. Det er mye farligere for barn enn for voksne og kan føre til kreft og andre skader. På byggeplasser blir også barna utsatt for farlige stoffer, som for eksempel asbest. De må ofte vri kroppen i vanskelige stillinger lenge av gangen og kan få ødelagt ryggsøylen. Mange ødelegger kroppen på å bære for tungt.

I Asia jobber mange barn i keramikk- og glassfabrikker i mørke rom med dårlig luft. Det kan være 40-45 varmegrader inne, og gulvene er dekket med knust glass. Maskinene bråker og skader hørselen. Barna må ofte frakte glass som er trukket ut fra smelteovner som holder opp til 1800 varmegrader.

Barnearbeid i steinbrudd PeruI Afrika, Asia og Latin-Amerika jobber mange barn i gruver. Det er tungt arbeid, og mange får skader på musklene og skjelettet eller blir skadet av stein eller andre ting som faller over dem. Farlig støv, gasser og røyk fører også til lungesykdommer.

Barn blir kidnappet og solgt på tvers av landegrensene og utnyttet i slavearbeid og prostitusjon. Noen foreldre er så fattige at de ikke finner noen annen løsning enn å leie ut barna sine til fabrikkeiere eller landeiere som bruker dem i for eksempel teppeveving, jordbruksarbeid eller prostitusjon. Nedenfor ser du et fotografi som er tatt for å kunne brukes i en holdningskampanje mot seksuell utnytting.  Det er tatt av Emilie Sofie Kvitnes på Bjørnholt skole i forbindelse med en eksamensoppgave i foto. 

Seksuell utnytting, illustras jonsfoto av Emilie Sofie Kvitnes, MK2, Bjørnholt skole, juni 2016
Foto Emilie Sofie Kvitnes,

Fattigdom tvinger barn til å arbeide

Mange barn blir tvunget til å arbeide på grunn av fattigdom. Foreldrene er avhengige av at barna også tjener litt for at familien skal overleve. De fleste ønsker ikke at barna deres skal jobbe. Noen barn må arbeide fordi en eller begge foreldrene er døde. Barn får ofte jobber som voksne ikke vil ha. Arbeidsgiverne ansetter barn fordi de er billige og ikke tør å protestere hvis de blir behandlet dårlig.

UNICEF hjelper barnearbeiderne

UNICEF jobber med å hjelpe familier til å få mulighet til å sende barna sine på skolen i stedet for å jobbe. Det er umulig å stanse alt barnearbeid med det første fordi familier er avhengige av at barna jobber for å overleve. Mange barn ville få det verre hvis de mistet jobben sin, og da er det beste å sørge for at de får det bedre på jobben i første omgang. Mange steder støtter UNICEF en deltidsskole for barnearbeidere. Det betyr at barna får gå på skole et par timer hver ettermiddag ved siden av jobben. UNICEF passer også på at myndighetene lager lover som beskytter barna og at lovene følges.

Bhim Kumari på skolen. Foto Ellen Sandøe, UNICEF Norge

Andre ting UNICEF gjør for å bekjempe barnearbeid er:

-Forteller barn om hvilke rettigheter de har og hjelper dem å beskytte seg mot å bli utnyttet.
-Forteller lærere, foreldre og andre som har ansvar for barn i hvordan de oppdager at barn blir misbrukt og hva de kan gjøre med det.
-Oppfordrer og støtter dem som jobber med media til å snakke om barnearbeid.
-Jobber for at alle barn skal få de samme tilbudene og at ingen blir behandlet dårligere fordi de kommer fra et annet land eller hører til i en minoritetsgruppe for eksempel.

Antall barnearbeidere har sunket med en tredel!

Den gode nyheten er at antall barnearbeidere har sunket fra ca 246 millioner i 2000 til rundt 168 millioner i 2012! Da finanskrisen kom i 2008 trodde mange at antallet ville stige, men det har heldigvis ikke skjedd. Veldig mange har de siste årene vært opptatt av hvor galt det er at barn må arbeide; kunder har spurt i butikkene om hvordan varene er produsert, det har vært mye om dette i media (TV, aviser o.l.) og organisasjoner og politikere jobber med problemet. Dette må gi oss mot til å fortsette slik at de 168 millionene som fortsatt arbeider får hjelp til utdanning og et bedre liv!