Styret

Fra 1. januar 2016 gikk UNICEF Norge over fra å være en organisasjon til en stiftelse. Endelig vedtak om overgang til stiftelsesformen ble gjort i et ekstraordinært årsmøte for organisasjonen 25. november 2015. Formålet med endringen er å sikre økt innsyn fra offentligheten i UNICEF Norges arbeid, god virksomhetsstyring og ha en mest mulig hensiktsmessig organisering av organisasjonen.

Styret:

Styret i stiftelsen består av følgende personer:
Jens Petter Heyerdahl (president)
Halvard Lesteberg
Eva Lystad
Usman Ahmad Mushtaq
Marianne Sevaldsen
Camilla A.C. Tepfers
Kei Grieg Toyomasu
Caroline Kapstad (ansattvalgt)
Christian Koyama Poppe (ansattvalgt)

Kontrollutvalget:
Det ekstraordinære årsmøtet opprettet også et kontrollutvalg. Dette består nå av følgende personer:
Helge Kvamme
Anne Enger
Jørgen Rostrup

Valgkomité:
Valgkomitéen i stiftelsen UNICEF Norge ble også oppnevnt på det ekstraordinære årsmøtet og har følgende medlemmer:
Erling Lae
Synnøve Bjørke
Merete Smith

Organisasjonsnummer:
I forbindelse med overgangen til stiftelse har UNICEF Norge også fått et nytt organisasjonsnummer. Det nye nummeret er 915972438

  

Unicef