Innsamlingskontrollen

UNICEF Norge har stor fokus på å holde kostnadene så lave som mulig, og at hver krone investert skal gi inntekter som kommer barna til gode. UNICEF Norge er medlem av Innsamlingskontrollen.

innsamlingskontrollen logoInnsamlingskontrollen er et kontrollorgan med formål om å ivareta allmennhetens interesser i at innsamlinger gjennomføres på en betryggende måte og at forvaltningen av midlene er forsvarlig, samt at administrasjonskostnadene holdes på et forsvarlig nivå.

Våre regnskapsrutiner og rapporter følger Innsamlingskontrollens anbefalinger.

Klikk her for å få vite mer om Innsamlingskontrollen.

Unicef