UNg Agenda 2021

velkommen til UNICEfs bærekraftskonferanse

Takk for i år! Se UNG agenda 2021 i reprise her:

UNG AGENDA 2021

Klimakrisa er en barnerettighetskrise. Barn har minst skyld i klimaendringene, men bærer allerede den største byrden.

Hva gjør ledende politikere og bedrifter for å beskytte barn mot klimaendringene og involvere dem i arbeidet for å nå bærekraftsmålene? Respekteres barns rett til å bli hørt i klimaspørsmål? Hva gjør barn og unge selv for å skape forandring? Og hva mener unge mennesker om de voksnes innsats?

Svarene får du på UNg agenda 2021, UNICEF Norges første årlige bærekraftskonferanse.

Meld deg på her!

NÅR SKJER DET?

Del 1 – UNg agenda på timeplanen

fredag 19. november 2021

Kl. 11:00 - 12:00

Legg til i kalender (ics)

Del 2 – UNg agenda bedrift

fredag 19. november 2021

Kl. 13:00 - 14:00

Legg til i kalender (ics)

DU møter...

Trykk på hvert bilde for å lese mer.

Close card

Penelope Lea er miljøaktivist og UNICEF-ambassadør.

Foto: UNICEF Norge

Close card

Borgar Aamaas er meteorolog og klimaforsker ved CICERO senter for klimaforskning.

Foto: Jo Straube

Close card

Charlotte Petri Gornitzka er visedirektør i FNs barnefond UNICEF.

Foto: UNICEF/UNI288690/McIlwaine

Close card

Jan Christian Vestre er næringsminister (Ap) og tidligere administrerende direktør i møbelprodusenten Vestre AS.

Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Close card

Ragnhild Mathisen er leder for Corporate Affairs i Telenor Norge.

Foto: Martin Fjellanger/Telenor

Close card

Gina Gylver er kunstner, aktivist og sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Foto: NU

Close card

Kristina Torbergsen er statssekretær i Kunnskapsdepartementet for Støre-regjeringen.

Foto: Bernt Sønvisen/Arbeiderpartiet/CC BY-ND 2.0


Close card

Andreas Nesheim er leder for Næringslivsutvalget ved NHH – Norges Handelshøyskole.

Foto: NHHS

Close card

Åsne Burgess Øyehaug er Social Responsibility Manager med ansvar for bærekraft og menneskerettigheter i Norsk Hydro.

Foto: Hydro

Close card

Hanne Fedje er fagansvarlig for sirkulærøkonomi og klima i Norsk Hydro.

Foto: Hydro

Close card

UNICEF-ambassadørene i dansegruppa Quick Style.

Foto: UNICEF Norge

Close card

Camilla Viken er generalsekretær for UNICEF Norge.

Foto: UNICEF Norge

Close card

Sara Soraya Eriksen er nestleder i MedHum, Medisinstudentenes humanitæraksjon 2022.

Foto: MedHum

Close card

Amalie Fagerli Tegnander er leder i MedHum, medisinstudentenes humanitæraksjon 2022.

Foto: MedHum

...og flere. Se hele programmet her.

Hvem kan melde seg på UNg AGENDA?

Hvert år, i anledning Verdens barnedag, inviterer vi unge mennesker, politikere, fagfolk og næringslivsledere til UNg agenda – for å feire barns rett til medvirkning og stake ut kursen mot en mer bærekraftig verden innen 2030.

Konferansen sendes digitalt, direkte fra Klimahuset den 19. november. Årets tema er bærekraftsmål nummer 13, om å stoppe klimaendringene. Les mer om temaet her.

Alle kan følge sendingen. Påmelding er gratis.

Programmet har to deler:

Første del sendes fra kl. 11:00 - 12:00 og er særlig velegnet for ungdomsskoleelever. Dette er siste time i undervisningsopplegget "UNg agenda på timeplanen".

Del to sendes fra kl. 13:00 - 14:00. "UNg agenda bedrift" retter seg mot bedriftsledere, bærekraftsansvarlige og andre med interesse for norsk næringsliv.

Alle er imidlertid velkomne til å overvære hele eller deler av konferansen, uansett alder og tilknytning.

PROGRAM

Del 1 - UNg agenda på timeplanen

11:00 - Kulturelt innslag
v. dansegruppa Quick Style

11:05 - Åpning
v. konferansier Penelope Lea

11:12 - Klimakrisa og hva ungdom kan gjøre med den
v. Borgar Aamaas, seniorforsker fra CICERO senter for klimaforskning

11:26 - Hva mener ungdom om klima?
Presentasjon av U-report og overrekkelse til regjeringen med elever fra Apalløkka skole

11:38 - Regjeringen svarer elevene om klima
Statssekretær Kristina Torbergsen (Ap) og klimaforsker Borgar Aamaas besvarer innsendte spørsmål.

11:48 - Hvordan være ung og klimaengasjert? Samtale og avdukning av klimakunstverk
m. Gina Gylver, klimaaktivist og -kunstner, og Penelope Lea

11:58 - Avslutning
v. Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge

12:00 - Pause

Del 2 – UNG agenda bedrift

13:00 - Åpning
v. Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge

13:02 - Næringslivets rolle i det grønne skiftet
v. næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)

13:12 - Partnerinnlegg
v. KIWI og Norwegian

13:14 - Hvordan bedrifter kan beskytte barn mot klimaendringer sammen med UNICEF
v. Charlotte Petri Gornitzka, visedirektør i FNs barnefond UNICEF

13:24 - Partnerinnlegg
v. Jotun

13:26 - Hvordan henger helse og miljøpåvirkning sammen? Introduksjon av "Plastic Bricks"
v. Amalie F. Tegnander, leder, og Sara S. Eriksen, nestleder, MedHum 2022 - Medisinstudentenes humanitæraksjon

13:31 - Hva gjør Hydro for barns rett til et levelig klima?
v. Åsne Burgess Øyehaug, Social Responsibility Manager og Hanne Fedje, Circular Economy/Climate Manager, Hydro

13:36 - Hva gjør Telenor for barns rett til et levelig klima?
v. Ragnhild Mathisen, Chief of Corporate Affairs, Telenor

13:41 - Panelsamtale: Næringslivets rolle i å minimere klimarisiko for barn og unge
m. Penelope Lea (klimaaktivist og UNICEF-ambassadør) Åsne Burgess Øyehaug (Hydro), Ragnhild Mathisen (Telenor), Camilla Viken (UNICEF) og konferansier Andreas Nesheim (NHH).

14:01 - Avslutning

Lærere se hit!

Næringsliv se hit!

Spørsmål og henvendelser om UNg agenda kan rettes til [email protected]

HVA INNEBÆRER bærekraftsmål NUMMER 13?

Bærekraftsmål 13

"Handle raskt for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem." 

UNg agenda 2021 fokuserer på bærekraftsmål nummer 13: stoppe klimaendringene.

Klimaet endres fort. Planeten vår har blitt omtrent én grad varmere siden før den industrielle revolusjonen. Det er vi mennesker som har forårsaket oppvarmingen, hovedsakelig fordi vi slipper ut klimagassen CO2 når vi brenner fossil energi (olje, gass og kull) og hugger ned regnskog.

Klimaendringene truer barns rettigheter. At verden blir en grad eller to varmere kan høres lite ut, men det krever mye energi å varme opp en hel planet så mye. Oppvarmingen går også mye fortere enn det som er naturlig. Dette har gjort at klimasystemet har havnet i ubalanse: Faren for sterke stormer, skogbrann, tørke, flom og ekstrem nedbør øker, og havet stiger fordi isbreene smelter.

Dette kan gå utover barns rett til å overleve og ha en trygg oppvekst, særlig i de mest utsatte landene og de fattigste områdene. Naturkatastrofer kan gjøre at skoler og sykehus blir stengt, noe som kan true retten til utdanning og god helsehjelp. Det kan bli vanskeligere å dyrke mat og få tak i rent drikkevann mange steder, fordi været blir mer ustabilt. Dette truer barns rett til å utvikle seg best mulig.

Bærekraftsmål 13 handler om å styrke samfunnets motstandsdyktighet mot klimaendringene og redusere klimagassutslipp så fort som mulig, i tråd med Parisavtalen. Ambisjonen er å begrense oppvarmingen til maks 1,5 grader.

Både myndigheter, bedrifter og sivilsamfunnet – og barn og unge – må være en del av klimaløsningen og fremme bærekraft gjennom både ord og handlinger, hvis vi skal nå målet.