Læringsmiljø

Unicef

Fadderside - verktøy for skolens fadderopplegg

Forslag til aktiviteter for skolens fadderordning og bakgrunnsinformasjon for læreren. Egne elevsider.

Klasse 6B - kjente utfordringer fra elevenes hverdag

Fem korte filmer med kjente utfordringer fra elevenes hverdag. Filmer og lærerveiledning kan lastes ned.