Dette undervisningsopplegget er egnet for elever på 5. – 7. trinn, og setter et aktuelt og brennbart tema på timeplanen. Det imøtekommer flere kompetansekrav i samfunnsfag, norsk, KRLE, matematikk og kunst og håndverk, og består av ni aktiviteter knyttet til barn på flukt og barns rettigheter. Aktivitetene egner seg for eksempel godt på FN-dagen eller i forbindelse med internasjonal uke.

Velg aktivitetene som passer best for din klasse og tilpass dem til dine elever. Nederst på siden finner du noen punkter det kan være lurt å reflektere over før du starter med undervisningsopplegget «Barn på flukt».

UNICEF Norge arrangerte høsten 2016 tegne- og skrivekonkurransen "Hvis jeg måtte flykte" med utgangspunkt i dette undervisningsopplegget. Det ble kåret 19 fylkesvinnere og tre hovedvinnere blant dem. Vinnermotivene, skriftlige bidrag mm. ble vist i en utstilling i Oslo Rådhus før jul. Utstillingen ble åpnet av H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit. Den tilbys nå kommuner over hele landet. Les mer om vinnerne og utstillingen her. 

Spørsmål om undervisningsopplegget og utstillingen kan rettes til fagansvarlig, barn og unge, Ellen Sandøe; ellen.sandoe@unicef.no 
Flere av aktivitetene er hentet fra et undervisningsopplegg utviklet av Carolyne Willow for Unicef UK.

La meg introdusere

Tid: 20 minutter.
Fag: Samfunnsfag og norsk.
Tema: Alle elever er intervjuere og intervjuobjekt, og skal se på hva som gjør elevene i klassen like og ulike. Økt bevisstgjørelse om at alle barn i verden har mye til felles.

Å flykte hjemmefra

Tid: 45 minutter.
Fag: Samfunnsfag og KRLE.
Tema: Refleksjoner og tanker om det å være flyktningbarn ved å se en film om Mustafa, og gjøre oppgaver til filmen.

Alt er så annerledes

Tid: 30 minutter.
Fag: Samfunnsfag.
Tema: Diskusjons- og refleksjonsoppgave. Elevene arbeider i par for å finne ut av et selvvalgt, ukjent land de må flytte til.

Hvor står du?

Tid: 30 minutter.
Fag: Samfunnsfag, norsk og KRLE.
Tema: Elevene skal ta stilling til en rekke påstander om det å hjelpe mennesker i nød, og argumentere for sin mening.

Et nytt land, en ny start

Tid: 50 minutter.
Fag: Samfunnsfag, norsk og KRLE.
Tema: Rollespill og diskusjonsoppgave. Elevene får økt kunnskap om behov og rettigheter flyktningene har.

Dinas historie

Tid: 20 minutter.
Fag: Samfunnsfag, norsk og KRLE.
Tema: Påstandslek og diskusjon. Bli bedre kjent med Dina, som er internt fordrevet i Syria.

Velkomstpakke

Tid: 50 minutter.
Fag: Samfunnsfag, Kunst- og håndverk og KRLE.
Tema: Kreativ oppgave hvor man skal skrive et brev, lage tegning eller en plakat. Hvordan ville elevene tatt imot en ny elev i klassen som har flyktet?

Tre brødre på flukt

Tid: 50 minutter.
Fag: Samfunnsfag, norsk og KRLE.
Tema: Refleksjon og diskusjon på bakgrunn av en film fra NRK Super.

Når mennesker flytter

Tid: To skoletimer eller hjemmelekse.
Fag: Samfunnsfag, norsk, matematikk Kunst- og håndverk.
Tema: Fordypningsoppgave - forsking. Migrasjon i et historisk perspektiv. Muligheter til å bruke digitale verktøy.

 

Tips til læreren

Nedenfor finner du noen punkter det kan være lurt å reflektere over før du starter med undervisningsopplegget «Barn på flukt».

  • Hvis noen av elevene i klassen din har status som asylsøker eller flyktning, er det fint å snakke med disse på tomannshånd før aktivitetene og bestemme sammen hvordan de skal gjennomføres på en måte som kan oppleves som positive for alle.
  • Før hver aktivitet må mulighetene for vanskelige eller upassende kommentarer eller spørsmål fra elever bli vurdert, og du som lærer burde tenke over hvordan du skal håndtere slike spørsmål eller kommentarer. Du kan for eksempel komme misoppfatninger av sammenhenger mellom religion og ekstremistgrupper (som Boko Haram/ISIS) i forkjøpet, ved å understreke at majoriteten av verdens 1,5 milliarder muslimer lever fredfulle liv, og at de hverken støtter ekstremisme eller terrorisme.
  • Det er viktig at du setter av tid til å forklare elevene at det er forståelig hvis noen blir lei seg når man snakker om flyktningkrisen. Minn dem på at de finnes mange mennesker og organisasjoner som tilbyr hjelp til barn som har vært eller blir utsatt for katastrofer eller konflikt.
  • Oppretthold et historisk perspektiv gjennom hele tema. Slik vil barn lære at migrasjon alltid har vært en del av verdenshistorien og forstå at mennesker har klart å håndtere store utfordringer og omveltinger gjennom hele historien.
  • Vær oppmerksom på skolens rettslige plikt til å unngå en ensidig presentasjon av politiske synspunkter. Derfor må du som lærer unngå å kommunisere politiske synspunkter som fakta for elevene, men heller tilby elevene kunnskap om forskjellige synspunkter og ideer. Ikke vær redd for å uttrykke et positivt syn på demokrati og menneskerettigheter eller fordømme terrorgrupper eller hendelser som blant annet Holocaust eller den transatlantiske slavehandelen.
  • Understrek for elevene at Barnekonvensjonen gjelder under alle forhold. Alle barn skal motta den omsorg, respekt og beskyttelse de har rett på, uansett hvem de er eller hvor de er fra.
  • Til slutt oppmuntrer vi deg til å løfte fram migranters’ og flyktningers’ verdighet. Dette er ikke barn og voksne som er avhengig av nestekjærlighet og medlidenhet, men som har like rettigheter som alle andre.

 

Unicef