TV-Aksjon NRK 2017

TV-aksjonen 2017 samlet inn penger til utdanning til barn som lever i områder med krig og konflikt. Utdanning er fundamentet som barna skal bygge sin fremtid på, det som skaper håp for fremtiden og som gjør drømmer til virkelighet.

I tillegg er utdanning til barna helt grunnleggende for fremtiden til landene. Det er barna som skal bygge opp igjen landet når det én dag blir fred. Dersom barn ikke får utdanning mens krigen raser, er det ingen som er i stand til å være fremtidens ingeniører, lærere og leger. Derfor kan ikke utdanning vente på fred. Fremtiden formes nå.

 

Pengene fra fjorårets TV-aksjon er satt i arbeid, og brukes i fem land: Syria, Pakistan, Colombia, Mali og Sør-Sudan. Nye skoler blir bygget, bøker og annet skoleutstyr til lærere og elever kjøpes inn. Lærere utdannes, og de får opplæring i hvordan de kan hjelpe elevene med å håndtere traumer. Leker kjøpes inn, og støtte gis for at skolene skal stå støtt i lokalsamfunnet.

Verdens største dugnad gikk av stabelen 22.oktober i 2017. Det ble samlet inn 243,5 millioner kroner. Disse pengene fordeles på de fem aktuelle landene, og skal brukes over en periode på tre år, med et forbehold om utsettelser på grunn av uforutsette ting - da har UNICEF muligheten til å utvide perioden til fem år. 

FØLG ET BARN TIL SKOLEN - BLI BØSSEBÆRER

Aktuelt UNICEF Norge

Rundt 1,5 millioner barn er trolig rammet av tsunamien som traff Sulawesi-regionen i Indonesia fredag 28. september.

I den kriserammede regionen Mali i Vest-Afrika gir læringssentre nytt håp til barn og lokalsamfunn. Det kan de takke fjorårets TV-aksjon for...

Unicef