TV-Aksjon NRK 2017

Årets TV-aksjon skal gi utdanning til barn som lever i områder med krig og konflikt. Utdanning er fundamentet som barna skal bygge sin fremtid på, det som skaper håp for fremtiden og som gjør drømmer til virkelighet.

I tillegg, er utdanning til barna helt grunnleggende for fremtiden til landene. Det er barna som skal bygge opp igjen landet når det én dag blir fred. Dersom barn ikke får utdanning mens krigen raser, er det ingen som er i stand til å være fremtidens ingeniører, lærere og leger. Derfor kan ikke utdanning vente på fred. Fremtiden formes nå.

 

Pengene fra årets TV-aksjon skal brukes i fem land: Syria, Pakistan, Colombia, Mali og Sør-Sudan. Vi skal bygge nye skoler, kjøpe inn bøker og annet skoleutstyr til lærere og lever. Vi skal utdanne lærere, og gi lærere opplæring i hvordan de kan hjelpe elevene håndtere traumer. Vi skal kjøpe inn leker og sørge for at skolene står støtt i lokalsamfunnet.

Verdens største dugnad går av stabelen 22.oktober. Vi trenger din hjelp. Gir du to timer av din tid, gir du barn i krig og konflikt en fremtid.

FØLG ET BARN TIL SKOLEN - BLI BØSSEBÆRER

Aktuelt UNICEF Norge

I nødhjelpsappelen for 2018 ber UNICEF om 345 kroner per person organisasjonen skal hjelpe.

Skal vi komme nærmere målet om å redusere mobbing, må flere krefter settes inn på forebygging

Feltblogg

Hva er da spørsmålet?

Unicef