Bli med på
NASJONAL SKOLEAKSJON

På Verdens barnedag, 20 november, løftes barnas stemmer og engasjement over hele kloden. I år er temaet alle barns rett til trygghet.

Vi inviterer elever i barneskolen til massemobilisering gjennom skoleaksjonen TRYGG FØRST OG FREMST - på hverandre!

Ikke gå glipp av denne enestående muligheten til å løfte frem barnas stemmer!

20. november vil alle som deltar i aksjonen henge opp sine opprop på skoledøra. Mottakere av barnas budskap er politikere, lærere, foreldre/foresatte og lokalpressen. En spesialutgave av Aftenposten Junior som kommer ut 20. november har dette som tema.

Sørg for at også din skole er representert denne dagen!

Påmelding

Fyll ut skjemaet under eller send en e-post til helle.eiborg@unicef.no med skolens navn, fylke og kontaktperson så hjelper vi deg å bli med på Barnas opprop.

Bli med på Barnas opprop:

Tema: Lag et opprop med anbefalinger til politikerne, voksne generelt og elevene selv. Heng opp oppropet på skoledøra på Verdens barnedag (20. november 2018).
Tid: 45-60 minutter.
Fag: Samfunnsfag, norsk og KRLE.
Klikk her for detaljer 

Last ned aksjonsmateriell her!

Vi har laget en pakke med aksjonsmateriell som du kan laste ned og bruke i forbindelse med undervisningsopplegget - og spesielt barnas opprop. Dere kan gjøre alt fra å printe ut plakater til å lage egne t-skjorter. Du finner alt dere trenger av aksjonsmateriell i denne zip-filen - ellers kan dere laste ned filene enkleltvis her.

Tips til læreren

Klassens kjøreregler
 • Vurder om dere skal lage noen «kjøreregler» for samtalene med utgangspunkt i spørsmålene nedenfor:
 • Hvilke regler må vi ha for at flest mulig skal være trygge nok til å si det de mener?
 • Hvordan kan vi gi alle en sjanse til å si sin mening – ikke bare de som er sikre på seg selv?
 • Hva gjør vi hvis noen ikke vil si sin mening? (Det må respekteres. Barn har rett til å si sin mening, men det er ingen plikt.)
 • Hva gjør vi hvis vi blir uenige? – Hvordan kan vi være uenige uten å såre hverandre?
 • Hva gjør vi hvis noen blir lei seg?

Forholdsregler
 • Vet du om elever i klassen som er/har vært utsatt for en eller annen form for vold (f.eks. mobbing / overgrep / bakgrunn fra konfliktområde)? Da kan det være lurt å snakke med dem på forhånd og høre om de synes det er greit å delta. Gi dem muligheten til å snakke med deg, sosiallærer eller en annen voksen.
 • Sett deg inn i skolens rutiner ved mistanke om at en elev er utsatt for vold.
 • Hvis en elev betror seg om noe som gir grunn til bekymring, la eleven fortelle fritt. Ikke still ledende spørsmål eller avbryt, men forhold deg så nøytral som mulig. Si at du vil hjelpe, men ikke lov å holde noe hemmelig. Du kan bli nødt til å rapportere videre hvis eleven skal få nødvendig hjelp. Notér etterpå så nøyaktig som mulig hva som er blitt sagt og rammen rundt. Informér eleven om hva du tenker å gjøre og hva som skjer videre.
 • Er du usikker på om meldeplikten utløses, kan du spørre rektor, ringe barnevern, politi, Statens Barnehus eller andre for å få råd uten å oppgi elevens navn.

Generelle råd og tips
 • Fokuser på løsninger framfor problemer!
 • Vær obs på elevenes kroppsspråk og hvordan de har det sammen. (Blir noen lei seg eller trekker seg tilbake? Trenger noen en oppmuntring eller hjelp til å komme videre?)
 • Vurdér om det er behov for et avbrekk med en energiskapende eller beroligende aktivitet
 • Sett av tid til en skikkelig avslutning på økten; takk elevene for det de har delt / for viktige tanker om vanskelige spørsmål / for at de har lyttet respektfullt til hverandre … Avslutt gjerne med en morsom sang, dans, vits e.l.
 • Følg opp det du har lovet å gjøre etterpå, som f.eks. å finne mer informasjon om en sak

Nettsider med nyttig informasjon

Trygg læring: Samlet undervisningsopplegg

Kort om opplegget

Barnas opprop er en del av flere økter basert på barns rettigheter.
NB: Du behøver ikke gjennomføre alle øktene for å delta på Barnas Opprop! (Økt 6)

Elever fra 5.-7. klasse får engasjere seg i barns rettigheter – med fokus på retten til beskyttelse mot alle former for psykisk og fysisk vold. Ikke bare skal de vite hvilke rettigheter de selv har, men også at disse rettighetene gjelder alle andre barn i Norge og i verden.

Elevene oppfordres til å bruke sine demokratiske rettigheter, og bidra til en bedre verden for hvert eneste barn.

Alt ligger klart!

Undervisningsopplegget er gratis og består av tre deler (økt 1, økt 2 - 5 og økt 6) og imøtekommer kompetansekrav i flere fag. Hele opplegget bør kunne gjennomføres på ca tre skoletimer. Det er fullt mulig å hoppe rett til økt 6 og evt. gjennomføre de andre øktene på et senere tidspunkt.

Ta gjerne kontakt med Fagansvarlig i UNICEF Norge, Ellen Sandøe på telefon 907 47 181 eller mail ellen.sandoe@unicef.no


1. Introduksjon: Barns rettdigheter og FNs bærekraftsmål

1. Introduksjon: Barns rettdigheter og FNs bærekraftsmål

Tid: 35-45 minutter.
Fag: Samfunnsfag, KRLE og norsk.
Tema: Alle barn trenger å være trygge for å lære og utvikle seg. Her kan elevene lære om barns rettigheter og FNs bærekraftsmål. Barn kan selv gjøre noe for å hjelpe andre barn og seg selv til å bli trygge. 
Klikk her for økt 1>>


2. Trygg på skolen

2. Trygg på skolen

Tid: 45 minutter.
Fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE, Kunst og håndverk.
Tema:  Alle elever har rett til å føle seg trygge på skolen, og de kan være med å skape den endringen de selv mener er viktig/nødvendig. 
Klikk her for økt 2>>


3. Trygg i lokalmiljøet

3. Trygg i lokalmiljøet

Tid: 70 minutter.
Fag: Samfunnsfag, geografi og norsk.
Tema: Kartlegging av utrygge områder og tiltak for et tryggere lokalmiljø. 
Klikk her for økt 3>>


4. Trygg i Norge

4. Trygg i Norge

Tid: 70 minutter.
Fag: Norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk.
Tema: Om barns situasjon i Norge, FNs barnekomité og deres anbefalinger. 
Klikk her for økt 4>>


5. Trygg i verden

5. Trygg i verden

Tid: 75 minutter.
Fag: Norsk, kunst og håndverk og KRLE.
Tema: Hvordan bli trygg i et nytt land? Film, refleksjon og tegneserie. 
Klikk her for økt 5>>


6. Barnas opprop

6. Barnas opprop

Tid: 45-60 minutter.
Fag: Samfunnsfag, norsk og KRLE.
Tema: Lag et opprop med anbefalinger til politikerne, voksne generelt og elevene selv. Bidra til oppropet som skal i avisen og overrekkes regjeringen Klikk her for økt 6>>


Unicef