UNICEF Norges
nasjonale skoleaksjon 2018

verdens barnedag, 20 november, løftes barnas stemmer og engasjement over hele kloden. I år var temaet alle barns rett til trygghet.

Vi inviterte elever i barneskolen til massemobilisering gjennom skoleaksjonen TRYGG FØRST OG FREMST - på hverandre!

20. november hengte elever ved rundt 80 skoler sine opprop på skoledøra. Mottakere av barnas budskap er politikere, lærere, foreldre/foresatte og lokalpressen. Oppropene vil du kunne lese senere på vår nettside og sosiale medier-kanaler. 

 

 

 

                                         Disse skolene deltok

Trygg læring: Dette er undervisningsopplegget

Kort om opplegget

Elever fra 5.-7. klasse får engasjere seg i barns rettigheter – med fokus på retten til beskyttelse mot alle former for psykisk og fysisk vold. Ikke bare skal de vite hvilke rettigheter de selv har, men også at disse rettighetene gjelder alle andre barn i Norge og i verden.

Elevene oppfordres til å bruke sine demokratiske rettigheter, og bidra til en bedre verden for hvert eneste barn.

Alt ligger klart!

Undervisningsopplegget er gratis og består av tre deler (økt 1, økt 2 - 5 og økt 6) og imøtekommer kompetansekrav i flere fag. Hele opplegget bør kunne gjennomføres på ca tre skoletimer. 

Ta gjerne kontakt med Fagansvarlig i UNICEF Norge, Ellen Sandøe på telefon 907 47 181 eller mail ellen.sandoe@unicef.no


1. Introduksjon: Barns rettdigheter og FNs bærekraftsmål

1. Introduksjon: Barns rettdigheter og FNs bærekraftsmål

Tid: 35-45 minutter.
Fag: Samfunnsfag, KRLE og norsk.
Tema: Alle barn trenger å være trygge for å lære og utvikle seg. Her kan elevene lære om barns rettigheter og FNs bærekraftsmål. Barn kan selv gjøre noe for å hjelpe andre barn og seg selv til å bli trygge. 
Klikk her for økt 1>>


2. Trygg på skolen

2. Trygg på skolen

Tid: 45 minutter.
Fag: Norsk, samfunnsfag, KRLE, Kunst og håndverk.
Tema:  Alle elever har rett til å føle seg trygge på skolen, og de kan være med å skape den endringen de selv mener er viktig/nødvendig. 
Klikk her for økt 2>>


3. Trygg i lokalmiljøet

3. Trygg i lokalmiljøet

Tid: 70 minutter.
Fag: Samfunnsfag, geografi og norsk.
Tema: Kartlegging av utrygge områder og tiltak for et tryggere lokalmiljø. 
Klikk her for økt 3>>


4. Trygg i Norge

4. Trygg i Norge

Tid: 70 minutter.
Fag: Norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk.
Tema: Om barns situasjon i Norge, FNs barnekomité og deres anbefalinger. 
Klikk her for økt 4>>


5. Trygg i verden

5. Trygg i verden

Tid: 75 minutter.
Fag: Norsk, kunst og håndverk og KRLE.
Tema: Hvordan bli trygg i et nytt land? Film, refleksjon og tegneserie. 
Klikk her for økt 5>>


6. Barnas opprop

6. Barnas opprop

Tid: 45-60 minutter.
Fag: Samfunnsfag, norsk og KRLE.
Tema: Lag et opprop med anbefalinger til politikerne, voksne generelt og elevene selv.  Klikk her for økt 6>>


Unicef