Du er her:

Unicef

Testamentarisk gave

Ønsker for fremtiden – informasjon om arv og testament

Ønsker du mer informasjon om testamentariske gaver?


 
 

Ta kontakt med:
Anne Britt Horn Hanssen
Ansvarlig testamentariske gaver
T: 24 14 51 20
M:98 23 77 24
E-post                                   

Med en testamentarisk gave til UNICEF kan dine verdier leve videre og bidra til å skape en bedre fremtid for verdens barn. 

Du kan testamentere bort så vel løsøre og fast eiendom, som penger og verdipapirer til UNICEF. En slik gave gis ved at du setter opp et testament. Det er den eneste måten du kan sikre at dine eiendeler fordeles slik du vil dersom du ikke ønsker at alt skal gå til dine arvinger etter loven, eller staten.

Brosjyre med informasjon om arv og testament

brosjyre testamentariske gaverBrosjyren ”Ønsker for fremtiden” forteller mer om hvordan en testamentarisk gave til UNICEF kan bidra til å skape langsiktige resultater til beste for verdens barn og gir også svar på praktiske spørsmål knyttet til det å opprette et testamente.

Formkrav til testament

Et gyldig testament er et juridisk bindende dokument som forteller om en persons siste vilje knyttet til de eiendelene og verdiene man etterlater seg. Alle som er myndige kan opprette et testament. Mange er usikre på reglene som gjelder for arv og testamente. De er ikke vanskelige, men det er visse formkrav som må overholdes for at et testament skal være gyldig. Vi anbefaler å få testamentet godkjent eller satt opp hos en advokat. Dersom du ikke har en advokat du ønsker å bruke har UNICEF Norge knyttet til oss Advokat Kristin Hegstad, ved Brækhus Dege Advokatfirma www.bd.no, som kan bistå i oppsettet av testament til en rabattert pris.

Formkrav som må overholdes for at et testament skal være gyldig:

  • Det må tydelig fremgå av dokumentet at det er et testament.
  • Det må fremkomme hva som skal skje med det du etterlater deg når du er død. Hvem som skal arve deg og hva den enkelte skal arve.
  • Det skal være din frie vilje som kommer frem i testamentet.
  • Du må underskrive og datere testamentet.
  • Det må være to vitner, som du har valgt, som underskriver på at du har skrevet testamentet ved full sans og samling.
  • Vitnene kan ikke være tilgodesett i testamentet. Vitnene må være myndige, og adresse og fødselsdato/personnummer bør være med.
  • Begge vitnene må være tilstede og underskrive testamentet samtidig som deg.
  • Reglene om pliktdelsarv må være ivaretatt.

Last ned testamentmal.

Ønsker du mer informasjon?

Dersom du ønsker nærmere informasjon om opprettelse av testamente og det å testamentere bort noe til UNICEF ta gjerne kontakt med oss direkte.