vold mot barn

En usynlig skolesekk

Torsdag, august 1, 2019 - 10:28 av Atle Syversen
1 av 5 barn i Norge utsettes for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i løpet av oppveksten (Kilde: Bufdir). Likevel er dette et av Norges mest underkommuniserte samfunnsproblemer. Med kampanjen "Den usynlige skolesekken" vil vi, sammen med Beckmann, sette fokus på dette.  De usynlige...

Hvordan skal vi nå bærekraftsmålene for barn i Norge?

Onsdag, februar 15, 2017 - 16:27 av Gro Rognmo
I dag lanserte UNICEF Norge og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) en ny rapport om FNs bærekraftsmål - sett fra barnas ståsted. Rapporten "SDGs in Norway - with focus on children" ble lansert på Litteraturhuset i dag, med blant andre barne- og likestillingsminister...

Lanserer nye rettighetskort

Torsdag, januar 19, 2017 - 11:10 av Gro Rognmo
Fredag den 20. januar lanserer UNICEF Norge nye rettighetskort for barn. De nye kortene setter fokus på to alvorlige temaer, nemlig vold og overgrep mot små barn. I den anledning har justisminister Per-Willy Amundsen sagt ja til å være med på lanseringen for å snakke om regjeringens arbeid mot vold...

Elendig rettssikkerhet for voldsutsatte barn

Onsdag, juni 3, 2015 - 11:33 av helene
Voldsutsatte barn i Øst-Europa og Sentral-Asia har elendig rettssikkerhet. Det er konklusjonen i UNICEF-Rapporten, “Children’s equitable access to justice” som ble lansert i dag i Brûssel. Blant de mest sårbare barna er barn som er født inn i fattigdom, barn fra roma-bakgrunn og barn med...

Unicef