Tusenårsmål

Tusenårsmålet for malaria er nådd

Onsdag, september 16, 2015 - 15:06 av helene
Tusenårsmålet om å stanse og begynne å reversere antall malariatilfeller i verden er oppnådd. Det viser en fersk rapport fra FNs barnefond UNICEF og Verdens helseorganisasjon. De siste 15 årene har antallet malariatilfeller falt med 37 prosent. I tillegg er antall malariarelaterte dødsfall mer enn...

Tusenårsmålene: De fattigste barna henger etter tross stor fremgang

Tirsdag, juni 23, 2015 - 08:10 av truls
Verdens barn har fått det bedre med FNs tusenårsmål, men innsatsen må forsterkes og målrettes framover hvis ikke verdenssamfunnet skal svikte de aller svakeste.UNICEFs siste rapport Progress for Children 2015 oppsummerer hvordan de åtte tusenårsmålene har skapt resultater for...

På vei til en bedre framtid: Tusenårsmålene et år før fristen

Tirsdag, juli 8, 2014 - 09:30 av truls
Bare et år før fristen går ut for å nå FNs tusenårsmål ser vi at de ambisiøse målene har båret frukter. Verden har gjort betydelige framskritt for barn på en rekke felter: Halvert er barnedødeligheten, mødredødeligheten, antall mennesker uten tilgang til rent vann. 46 land har over...

Skolestart: Ingen skolestart for 57 millioner barn

Søndag, august 18, 2013 - 11:37 av ellenh
Mens skoleklokkene her hjemme ringer inn til første time etter skoleferien er det ingen skolestart for 57 millioner barn i verden. De mister muligheten til å utvikle seg og skape en tryggere fremtid for seg selv og familien.Et flertall av de 57 millioner* barna som ikke får skolegang bor i Afrika...

UNICEFs årsrapport: Fremgang for verdens barn

Tirsdag, juli 16, 2013 - 00:00 av helene
Til tross for økonomisk krise i store deler av verden, samt katastrofer og konflikter i nær åtti land, er verden faktisk blitt bedre for mange millioner barn. De økonomiske bidragene til UNICEF og organisasjonens arbeid for verdens barn økte i fjor med åtte prosent. Og i følge UNICEFs årsrapport...

Skolen livsviktig for barn i krig

Torsdag, juli 4, 2013 - 00:00 av helene
Den gode nyheten er at antall barn som ikke går på skole er halvert i løpet av de siste ti årene, og at det nå er like mange jenter som gutter i grunnskolen. I følge den nye statusrapporten for FNs tusenårsmål ble tallet på barn som mangler skolegang redusert fra 102 millioner til 57 millioner...

Fremgang for verdens barn og flere tusenårsmål innen rekkevidde

Onsdag, juli 3, 2013 - 00:00 av truls
På tross av befolkningsveksten er det nå 700 millioner færre ekstremt fattige mennesker i verden enn det var i 1990. I tillegg har flere mennesker tilgang til rent vann, og like mange jenter som gutter får i dag grunnskoleutdanning.Fremgangen til tross er det fortsatt en lang vei å gå før alle FNs...

Immunisering og ikke-smittsomme sykdommer i post-2015

Onsdag, juni 19, 2013 - 00:00 av helene
Nylig har FNs høynivå panel lagt frem forslag på 12 nye utviklingsmål som skal erstatte Tusenårsmålene som går ut i 2015. Å sikre sunne og friske liv til hele verdens befolkning er et av målene.Seth Berkley (GAVI), Anne Lise Ryel (Den norske Kreftforening) og Lars Lien (norsk helsenettverk for...

Vi har 1000 dager å gjøre det på

Torsdag, april 4, 2013 - 00:00 av helene
- Aldri før har så mange barn overlevd sine første leveår som nå og aldri har flere barn fått muligheten til å utvikle seg og bruke de egenskapene de har. Tusenårsmålene har virket mener generalsekretær i UNICEF Norge Bernt G. Apeland.De siste 20 årene er barnedødeligheten halvert. Rekordmange barn...

Statsbudsjettet 2013: Økt satsing på barn og bistand

Mandag, september 10, 2012 - 13:19 av Anonym (ikke bekreftet)
Bistandsbudsjettet øker med 8,2 prosent. Unicef Norge er spesielt fornøyd med satsingen på mor- og barnehelse og på barnevernet.For neste år foreslår Regjeringen å øke bistandsbudsjettet til 30,4 milliarder, fra nesten 28 milliarder kroner i år. Unicef Norge er svært fornøyd med den sterke...

Sider

Unicef