Rapporter

8 av 10 unge utnyttes under flukten over Middelhavet

Onsdag, september 13, 2017 - 22:41 av truls
Barn og unge på flukt er i særligt høy risiko for å bli ofre for trafficking, misbruk eller andre former for utnyttelse. Det viser rapporten Harrowing Journeys som UNICEF og Organization for Migration (IOM) lanserte i dag.Der fremgår det blant annet at jo yngre...

Nesten 600 millioner barn vil mangle rent vann innen 2040

Tirsdag, mars 21, 2017 - 15:48 av truls
Liv og helse til hvert fjerde barn i verden barn vil trues av mangel på rent vann i 2040, i følge rapporten Thirsting for a Future: Water and children in a dangerous climate, Klimaendringene vil forverre situasjonen i årene fremover. De fattigste og mest sårbare barna blir...

Tusenårsmålene: De fattigste barna henger etter tross stor fremgang

Tirsdag, juni 23, 2015 - 08:10 av truls
Verdens barn har fått det bedre med FNs tusenårsmål, men innsatsen må forsterkes og målrettes framover hvis ikke verdenssamfunnet skal svikte de aller svakeste.UNICEFs siste rapport Progress for Children 2015 oppsummerer hvordan de åtte tusenårsmålene har skapt resultater for...

Syria: Barn tortureres, henrettes og misbrukes

Torsdag, mars 13, 2014 - 20:45 av truls
Situasjonen for syriske barn er katastrofal i konfliktens tredje år, advarer UNICEF i en ny rapport. I følge rapporten Under Siege – the devastating impact on children of three years of conflict in Syria er antall barn som er rammet er doblet i løpet av siste år. Aller hardest rammet er...

UNICEF ber om 14 milliarder kroner for å hjelpe 59 millioner barn med nødhjelp

Fredag, februar 21, 2014 - 11:19 av truls
Den største nødhjelpsapellen noen sinne - 40 prosent til Syria og landene rundtUNICEF ber i dag om nesten 14 milliarder kroner for å gi livsnødvendig nødhjelp til 85 millioner mennesker i 50 land. 59 millioner av dem er barn, som star overfor konflikt, naturkatastrofer eller andre komplekse...

Skolegang og beskyttelse kan redde en hel generasjon

Mandag, januar 6, 2014 - 15:30 av helene
Halvparten av syrias barn er på flukt, et flertall er uten skolegang og mange er svært traumatisert. Likevel er det fortsatt mulig å hindre at Syria får en tapt generasjon. UNICEF lanserer i dag planen « no lost generation » og ber verdenssamfunnet om 6 milliarder kroner for å gjennomføre...

En aids-fri generasjon innen rekkevidde

Fredag, november 29, 2013 - 16:10 av truls
For få år siden tenkte mange at det var en fjern drøm. Men nå er drømmen om en aids-fri generasjon i ferd med å bli til virkelighet. I følge en ny UNICEF-rapport er antallet nye smittetilfeller blant barn i alderen 0-14 år halvert i løpet av de siste ti årene.De største fremskrittene har skjedd de...

Barnedødeligheten halvert, men det går for sakte

Fredag, september 13, 2013 - 15:02 av truls
UNICEF legger i dag frem en rapport som viser at 18.000 barn dør hver dag av årsaker som enkelt kan forebygges. Det er så godt som en halvering fra 1990 da tallet var 34.000. Verden går fremover. Men det går for sakte. Vi må forsterke vår innsats og da er norsk lederskap er viktig.Valgkampen i...

Barnedødelighet: Det umulige er mulig!

Fredag, september 13, 2013 - 14:41 av truls
Svært få mennesker ville trodd på UNICEF hvis vi for 20 år siden hadde sagt at vi kunne halvere barnedødeligheten i verden. Men det er nettopp det som har skjedd.I 1990 døde 12,6 millioner barn, i år er vi nede i 6,6 millioner. En halvering av barnedødeligheten er en god nyhet som viser at bistand...

Barnedødelighet halvert siden 1990

Torsdag, september 12, 2013 - 16:08 av berntg
I 1990 døde 12,6 millioner barn under fem år. I fjor var tallet redusert til 6,6 millioner. 90 millioner barn er reddet på 22 år – barn som ikke ville overlevd dersom barnedødelighetsraten hadde holdt seg på samme nivå som i 1990. Det er en fantastisk bragd som viser at bistanden virker.Likevel dør...

Sider

Unicef