Pressemelding

FN-dagen : En hel generasjon på kanten av stupet

Torsdag, oktober 24, 2013 - 11:02 av helene
2,5 år med en av de blodigste krigene på lenge har satt fremtiden til en hel generasjon barn i fare. For å avverge dette trenger UNICEF tilgang til de barna som trenger det mest- For å forhindre at en generasjon går tapt må vi styrke innsatsen med å frem øyeblikkelig og livreddende hjelp. Men det...

FN-dagen : En hel generasjon på kanten av stupet

Torsdag, oktober 24, 2013 - 10:58 av helene
2,5 år med en av de blodigste krigene på lenge har satt fremtiden til en hel generasjon barn i fare. For å avverge dette trenger UNICEF tilgang til de barna som trenger det mest-For å forhindre at en generasjon går tapt må vi styrke innsatsen med å frem øyeblikkelig og livreddende hjelp. Men det er...

Ny regjering må være på parti med barna

Torsdag, september 19, 2013 - 10:36 av truls
- Vær på parti med barna, sier Norges største barnerettighetsorganisasjoner til partiene som forhandler om ny regjering. En ny regjering må fremme barns rettigheter både nasjonalt og internasjonalt.I et brev til partilederne som har sonderinger om ny regjering, ber i dag UNICEF Norge, Redd Barna,...

Ny regjering må være på parti med barna!

Torsdag, september 19, 2013 - 09:32 av truls
- Vær på part med barna, sier Norges største barnerettighetsorganisasjoner til partiene som forhandler om ny regjering. Ny regjering må fremme barns rettigheter både nasjonalt og internasjonalt.I et brev til partilederne som har sonderinger om ny regjering, ber i dag  Redd Barna, Plan Norge,...

Immunisering og ikke-smittsomme sykdommer i post-2015

Onsdag, juni 19, 2013 - 00:00 av helene
Nylig har FNs høynivå panel lagt frem forslag på 12 nye utviklingsmål som skal erstatte Tusenårsmålene som går ut i 2015. Å sikre sunne og friske liv til hele verdens befolkning er et av målene.Seth Berkley (GAVI), Anne Lise Ryel (Den norske Kreftforening) og Lars Lien (norsk helsenettverk for...

NOK ER NOK!

Tirsdag, april 16, 2013 - 00:00 av truls
Enough. Enough.After more than two years of conflict and more than 70,000 deaths, including thousands of children …After more than five million people have been forced to leave their homes, including over a million refugees living in severely stressed neighbouring countries …After so many families...

UNICEFs toppsjef til Norge

Mandag, april 15, 2013 - 00:00 av truls
8.mai kommer UNICEFs toppsjef, Anthony Lake, til Norge. Norge er den tredje største giveren til UNICEF, derfor ønsker Lake å komme hit for å diskutere vårt samarbeid om blant annet utdanning med utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.Toppsjefen deltar også på et åpent arrangement...

Vi har 1000 dager å gjøre det på

Torsdag, april 4, 2013 - 00:00 av helene
- Aldri før har så mange barn overlevd sine første leveår som nå og aldri har flere barn fått muligheten til å utvikle seg og bruke de egenskapene de har. Tusenårsmålene har virket mener generalsekretær i UNICEF Norge Bernt G. Apeland.De siste 20 årene er barnedødeligheten halvert. Rekordmange barn...

Ambassadene må ta opp barns rettigheter

Torsdag, mars 14, 2013 - 00:00 av helene
I dag er barns rettigheter i norsk bistand tema for debatt i Stortinget. Plan Norge og UNICEF Norge har i forkant av debatten sendt et brev til medlemmene av utenrikskomiteen med krav om at barns rettigheter får større plass i norsk utenrikspolitikk.–  Regjeringen lovet i Soria Moria 2 å...

2 års-rapport: Syrias tapte generasjon

Tirsdag, mars 12, 2013 - 00:00 av helene
Barn har vært utsatt for alvorlige brudd på menneskerettighetene inkludert drap, tortur, seksuelle overgrep og vilkårlig fengsling.  Barnefamilier kjemper for å overleve under stadig mer umennesklige forhold; det er mangel på rent vann, elendige sanitære forhold, sykehus og skoler er ødelagt...

Sider

Unicef