Klagerett

Hva er barnets beste?

Fredag, mars 30, 2012 - 00:00 av Anonym (ikke bekreftet)
Regjeringens politikk bidrar til uthuling av prinsippet om barnets beste. Retursakene som debatteres i media er ett eksempel på det.Regjeringens politikk og praksis i saker om langtidsboende barn bidrar til en usikkerhet rundt prinsippet om barnets beste. Manglende veiledning og retningslinjer...

Barns nye klagerett forsterker demokratiet

Fredag, mars 9, 2012 - 00:00 av Anonym (ikke bekreftet)
Norge har fortsatt ikke akseptert barns rett til å klage. Politikerne mener FNs nye klageordning gjør det demokratiske handlingsrommet mindre. UNICEF mener det tvert i mot blir større28. februar 2012 signerte 20 land barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll. Den gir barn en individuell...

Unicef