Barns rettigheter

Barn på flukt - først og fremst barn

Onsdag, oktober 24, 2018 - 09:36 av Lisbeth Bremnes
24. oktober er selveste bursdagen til De forente nasjoner: FN-dagen. I dag for 73 år siden trådte FN-pakten i kraft. Mange ganger siden har det blitt hevdet at verdensorganisasjonen er ute av takt med sin egen samtid. Men like ofte har FN vist at organisasjonen er det beste alternativet...

Trygg læring - kunnskap gir engasjement

Mandag, august 13, 2018 - 14:00 av Lisbeth Bremnes
Kunnskap gir engasjement UNICEF Norge har utarbeidet et undervisningsopplegg som heter «Trygg læring». Det fokuserer på at barn skal få kunnskap om sine og andres rettigheter, både på skolen de går, på lokalt og nasjonalt plan, og internasjonalt. Arbeidet er laget i forbindelse med et spennende...

Rettigheter skaper trivsel på skolen

Mandag, juni 18, 2018 - 15:56 av truls
- Vi gratulerer begge skolene, og vi er stolt over å kunne endelig godkjenne skolene som UNICEF Rettighetsskoler. Elever og ansatte på Åsgård og Sten-Tærud har i hele år jobbet for å fremme likeverd, respekt og toleranse for at skolen skal bli et enda bedre sted for alle. ...

Vil bli en av Norges første rettighetsskoler

Onsdag, november 15, 2017 - 11:49 av Gro Rognmo
Denne uka markeres starten på et samarbeid mellom Sten-Tærud skole i Skedsmo og UNICEF Norge. Skolen skal, sammen med Åsgård skole, jobbe for å bli Norges aller første UNICEF rettighetsskoler. På Sten-Tærud var det fest i går, der alle elevene fra 1.-10.-klasse viste fram hva de har jobbet...

Ulik adresse - like muligheter?

Onsdag, november 23, 2016 - 13:37 av Gro Rognmo
UNICEF Norge har for andre år på rad kartlagt hvordan det står til i norske kommuner når det gjelder prioriteringer for og tilbud til norske barn innen feltene barnehage, grunnskole, kommunehelsetjeneste og barnevern. Områder som er svært viktige for et barns rettigheter, utvikling, framtid - og...

Hvilken framtid har verdens barn?

Fredag, juli 1, 2016 - 11:00 av Anonym (ikke bekreftet)
Hvert eneste barn i verden er født med retten til en sunn start på livet, en utdanning, og en trygg og sikker barndom. Likevel er flere millioner barn over hele verden fratatt sine rettigheter – og dermed frarøvet muligheten til å vokse opp friske og sunne. En investering i verdens barn,...

Hvordan kan næringslivet sikre barns rettigheter?

Søndag, november 22, 2015 - 21:57 av helene
Det er statens ansvar å sikre at barns rettigheter oppfylles. Men Næringslivet har også et selvstendig ansvar for å sikre at deres næringsvirksomhet ikke påvirker barn negativt. UNICEF og ICJ har laget en veileder til hvordan gjøre det.Næringslivet har i dag en stadig større påvirkning på barns liv...

Norge gir ikke barna kunnskap om rettigheter

Torsdag, april 30, 2015 - 11:22 av ellensa
En ny UNICEF-rapport viser at Norge ikke oppfyller barns rett til å lære om sine rettigheter. Og de som jobber med barn har ikke nok kunnskap om FNs barnekonvensjon.Rapporten Teaching and learning about child rights: A study of implementation in 26 countries ble lansert i Geneve i dag. Den viser at...

Næringslivet må ta ansvar for "Euro orphans"

Mandag, mars 23, 2015 - 12:01 av mereteaj
Mellom 500 000 og en million europeiske barn vokser opp uten en eller begge foreldrene som følge av at de har reist utenlands for å finne arbeid.Dette kan ha positive konsekvenser for barna, som at de får mulighet til å kjøpe bedre mat, får tilgang på helsetjenester og bedre klær. Men det...

Endelig fokus på barns rettigheter i kampen mot mobbing

Onsdag, mars 18, 2015 - 15:28 av truls
Djupedalsutvalget legger i dag frem sin utredning ”Å høre til”, med tiltak for å motvirke krenkelser og mobbing. UNICEF Norge er svært fornøyd med utvalgets fokus på FNs barnekonvensjon.- Endelig et klart og tydelig fokus på barns rettigheter i kampen mot mobbing. Det er på høy tid,  sier Ivar...

Sider

Unicef