Barnekonvensjonen

- #Hør Oss

Søndag, august 17, 2014 - 19:50 av helene
Blir du hørt i saker som angår deg? 1.september lanserer UNICEF Norge og NRK mP3 #Høross. Vi vil høre de unge stemmeneI år er FNs barnekonvensjon 25 år og det skal feires ved å sette utfordringene til barn og unge i Norge på dagsorden. UNICEF Norge og NRK har derfor gått sammen om kampanjen #Høross...

Grunnlovsfester barns rettigheter

Tirsdag, mai 13, 2014 - 13:35 av truls
Fra i dag av vil barns rettigheter bli en del av grunnloven. Frem til i dag har Norge vært ett av tre land i Europa som ikke har grunnlovsfestet barns grunnleggende rettigheter. Endringen er symbolsk viktig, men også rettslig mener UNICEF Norge.-Ved å grunnlovsfeste barns rettigheter sender...

Skjult vold rammer en milliard barn

Onsdag, november 20, 2013 - 15:26 av ninabj
Verden må åpne øynene og se den skjulte volden mot barn, mener UNICEF på FNs barnekonvensjonsdag. - Vold mot barn skjer altfor ofte i skyggen, uten å bli oppdaget og rapportert. Og enda verre, ofte blir volden akseptert, sier generalsekretæren i UNICEF Norge, Bernt Apeland.I følge UNICEFs...

Ny regjering må være på parti med barna

Torsdag, september 19, 2013 - 10:36 av truls
- Vær på parti med barna, sier Norges største barnerettighetsorganisasjoner til partiene som forhandler om ny regjering. En ny regjering må fremme barns rettigheter både nasjonalt og internasjonalt.I et brev til partilederne som har sonderinger om ny regjering, ber i dag UNICEF Norge, Redd Barna,...

Hva er barnets beste?

Fredag, mars 30, 2012 - 00:00 av Anonym (ikke bekreftet)
Regjeringens politikk bidrar til uthuling av prinsippet om barnets beste. Retursakene som debatteres i media er ett eksempel på det.Regjeringens politikk og praksis i saker om langtidsboende barn bidrar til en usikkerhet rundt prinsippet om barnets beste. Manglende veiledning og retningslinjer...

Barns nye klagerett forsterker demokratiet

Fredag, mars 9, 2012 - 00:00 av Anonym (ikke bekreftet)
Norge har fortsatt ikke akseptert barns rett til å klage. Politikerne mener FNs nye klageordning gjør det demokratiske handlingsrommet mindre. UNICEF mener det tvert i mot blir større28. februar 2012 signerte 20 land barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll. Den gir barn en individuell...

Sider

Unicef