2030now

FNs bærekraftsmål vedtas

Torsdag, september 24, 2015 - 22:51 av synnovea
Fredag 25. september vedtar FNs generalforsamling i New York de nye bærekraftsmålene. Dette markerer FN-organisasjonene i Norge med et frokost-seminar hos Fafo kl 8.30. Seminaret vil bli strømmet live her FNs nye bærekraftsmål skal gjelde for alle verdens land, inkludert ...

Unicef