Klimaendringer og sykloner setter stadig flere barneliv i fare

Syklonen Fani, som traff India og Bangladesh denne helgen, var den sterkeste på over 20 år. Bare i Bangladesh skal over 1.000 hjem være ødelagt og hele landsbyer er rammet av flom og oversvømmelser. Heldigvis har beredskapen og den raske evakueringen ført til langt mindre skader enn fryktet.

Før Fani traff land fredag sto UNICEF allerede klar med all slags type nødhjelp til rundt 100.000 mennesker. UNICEF arbeider nå med myndighetene i begge land for å få en oversikt over skadene Fani har forårsaket, for så å sikre at nødhjelpen når ut til de rammede.

På få uker har flere ødeleggende sykloner satt mange barneliv i fare, og UNICEF knytter disse til klimaendringer. Bare i Mosambik ble over en million barn berørt av to sykloner denne våren. Den siste, kalt Kenneth, var den kraftigste som noen sinne er registrert i landet.

 

Natten stormen traff hadde vi det vanskelig. Taket vårt ble delvis blåst av huset, men heldigvis gikk det bra forteller 60-år gamle Dhalu Begum.

- Natten stormen traff hadde vi det vanskelig. Taket vårt ble delvis blåst av huset, men heldigvis gikk det bra forteller 60-år gamle Dhalu Begum. Hun oppholder seg nå med sine barnebarn i leiren Hakimpara Camp 14.

- Vi er vitne til en bekymringsverdig trend. Sykloner, tørke og andre typer ekstremvær øker i frekvens og intensitet. Som vi har sett i Mosambik og andre steder, er det de fattigste landene og lokalsamfunnene som blir hardest rammet. For barn, som allerede er sårbare, kan konsekvensene bli katastrofale, sier UNICEF-sjef Henrietta Fore.

UNICEF jobber aktivt med å forhindre de mest ødeleggende følgene av ekstremvær. Det gjør vi ved å blant annet bygge vannsystemer som kan stå imot sykloner og saltvannsforurensning, forsterke skolebygninger og støtte helsesystemene i utsatte områder, samt planlegge og disponere nødhjelp i forkant av slike naturkatastrofer.

SLIK KAN DU HJELPE:

- Fyll ut skjemaet øverst på siden

- Send SMS kodeord SYKLON til 2040 (290,-)

Tusen takk!

Syklonen Fani har ført med seg store ødeleggelser i kystdistriktet Bohla i Bagladesh. Tusenvis av barn er avhengig av bistandshjelp i forbindelse med rent vann, mat og medisiner.

Unicef