BISO vs. NHH Aid | Bergensbaneløpet 2021

#overfjelletforunicef


Vi løper for bærekraftsmål 4: alle barns rett til utdanning

Innen 2030 skal vi ha sikret alle jenter og gutter gratis og likeverdig skolegang. I dag er det fortsatt over 750 millioner mennesker i verden som ikke kan lese eller skrive - 2/3 av dem er kvinner. Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet og en av de viktigste byggesteinene for utvikling.

Foreløpig resultat

BISO

Har så langt samlet inn...

Hjelp BISO over fjellet

NHH Aid

HAR SÅ LANGT SAMLET INN...

Hjelp NHH AID OVER FJELLET

Start en innsamling

UNICEF OVER FJELLET MED BBL

Bergensbaneløpet er en lang tradisjon mellom BI og NHH, der ivrige studenter konkurrerer om å løpe raskest. Nå introduserer vi en ny konkurranse mellom BI Studentaksjonen og NHH Aid der de to veldedige organisasjonene konkurrerer om å samle inn mest penger. Alle pengene går til UNICEF, men til to forskjellige prosjekter. Gi en donasjon eller start din egen innsamling. Alle donasjoner hjelper og vi setter stor pris på om du har muligheten til å støtte UNICEF på denne måten.