Dugnad for idrettslag

hvorfor velge barn for barn-aksjonen som deres dugnad?

DUGNADEN GIR PENGER TIL IDRETTSLAGET
DUGNADEN HJELPER BARN I NØD over hele verden
TJEN OPPTIL 1500 KRONER PER FADDER

en Meningsfull dugnad

Dugnadsarrangementet «Barn for barn» er en fin måte for idrettslag å samle inn penger på. For hver ny UNICEF-fadder ditt lag rekrutterer får dere 500 kroner. I tillegg får laget nye 500 kroner når fadderen har vært betalende i ett år, og ytterligere 500 kroner når personen har betalt i to år.

Idrettslaget ditt kan altså gjøre en reell forskjell for barn i nød, samtidig som dere får penger til drift. Klubben din kan bruke pengene til å forbedre fasiliteter, kjøpe utstyr, holde treningsleirer eller kompensere for andre kostnader forbundet med drift. Det er en enkel måte å hjelpe klubben din og vise din støtte til UNICEF på samme tid!

tenk langsiktig

Et langvarig fadderskap er også med på å støtte idrettslaget over tid.

hvorfor skal idrettslaget velge unicef sin dugnad?

Insentivet er kombinasjonen av å gjøre en reell forskjell for barn i nød, samtidig som man bidrar til et løft i klubbens økonomi, både som verver og fadder. Ved å arrangere en dugnad kan klubben din vise støtte til UNICEF og bidra til å forbedre livene til barn over hele verden.

Hvor mye penger kan et idrettslag samle inn gjennom DUGNADEN?

Det kommer an på størrelsen til idrettslaget. «Her og nå» vil hver nye fadder gi 500 kroner til idrettslaget. Hvis et idrettslag med 100 aktive medlemmer verver tre faddere hver, vil det gi 150.000 i klubbkassa.

Husk også at hvis en person som verves fortsatt er UNICEF-fadder etter to år vil vedkommende alene ha generert 1500 kroner til din klubb.

Lønnsom dugnad

Kanskje har du allerede kommet fram til konklusjonen selv: Barn for barn-aksjonen er en lønnsom dugnad, både i form av inntekter til klubben og de mange positive ringvirkningene innsatsen dere legger ned har for barna som får hjelp gjennom UNICEF.

Hvorfor gjennomføre en dugnad for idrettslaget ditt?

Hvis du tenker på å samle inn penger til idrettslaget ditt, bør du definitivt gjøre det! Det er så mange fordeler ved å samle inn penger til laget ditt, som blant annet inkluderer å hjelpe til med å betale for nytt utstyr, reiseutgifter og drakter. I tillegg kan det å samle inn penger til laget ditt bidra til å bygge lagmoralen og vise din dedikasjon.

Hvorfor bør du støtte dugnaden til ditt lokale idrettslag?

Ved å støtte dugnaden til ditt lokale idrettslag er du med på å samle inn penger til en god sak. Pengene som samles inn vil gå til å støtte klubben og bidra til å gjøre hverdagen deres enklere. Blir du gjennom dugnaden UNICEF-fadder bidrar du også til å hjelpe barn i nød, noe du kan lese mer om på vår side om å bli fadder.

hva vil det si å være en UNICEF-fadder?

Les mer om hva en UNICEF-fadder bidrar til på siden «Bli fadder».

Hva er «Barn for barn-aksjonen»?

Les mer om Barn for barn-aksjonen på dugnadssiden.

Hvilke idrettslag kan delta på dugnad?

Alle idrettslag i Norge kan delta på Barn for barn-aksjonen.