Dugnad for idrettslag

Hva er barn for barn-aksjonen?

Barn for barn-aksjonen er et spennende dugnadskonsept for lag og foreninger som enkelt vil skaffe penger i klubbkassa, og samtidig bidra til en bedre verden for barn.

Dugnaden går ut på å verve faddere til UNICEF. Vi gjør selve vervejobben – dere trenger bare å skaffe lister over potensielle faddere vi kan ringe. I tillegg må dere selvsagt selv skape engasjement i klubben.

Gjennom Barn for barn-aksjonen utgjør dere en reell forskjell for barn i nød, samtidig som dere får inn penger til klubben.

DUGNADEN GIR PENGER TIL IDRETTSLAGET

DUGNADEN HJELPER BARN I NØD

Klubben tjener 1000 KRONER PER FADDER

en Meningsfull dugnad

Dugnadsarrangementet «Barn for barn» er en fin måte for idrettslag å samle inn penger på i samarbeid med UNICEF.

Idrettslaget ditt kan gjøre en reell forskjell for barn i nød, samtidig som dere får penger til drift.

Klubben din kan bruke pengene til å forbedre fasiliteter, kjøpe utstyr, holde treningsleirer eller kompensere for andre kostnader forbundet med drift. Det er en enkel måte å hjelpe klubben din på, og samtidig støtte UNICEF.

Hvor mye penger får idrettslaget?

For hver fadder UNICEF rekrutterer på vegne av idrettslaget, får dere 1000 kroner fordelt over to år.

Kanskje har du allerede kommet fram til konklusjonen selv: Barn for barn-aksjonen er en lønnsom dugnad, både i form av inntekter til klubben og de mange positive ringvirkningene for barna som får hjelp gjennom UNICEF.

Hvorfor bør du støtte dugnaden til ditt lokale idrettslag?

Ved å bli UNICEF-fadder gjennom ditt lokale idrettslag, støtter du klubben med 1000 kroner over to år. Samtidig hjelper du barn i nød over hele verden. Les mer om å være UNICEF-fadder.

hva vil det si å være UNICEF-fadder?

Les mer om hva en UNICEF-fadder bidrar til.

Hva er «Barn for barn-aksjonen»?

Les mer om Barn for barn-aksjonen.

Hvilke idrettslag kan delta på dugnad?

Alle idrettslag i Norge kan delta på Barn for barn-aksjonen.

Lyst til å være med på barn for barn-aksjonen? Ta kontakt med Kjersti Simenstad for mer informasjon eller et uforpliktende møte.

E-post: [email protected]