Dugnad for lag og foreninger

En enkel og meningsfull dugnad

Er ditt idrettslag, korps eller annen forening avhengig av dugnad og loppemarkeder for å skaffe inntekt til foreningen? Har dere lyst til å utforske et nytt og spennende dugnadskonsept?

Nå kan din forening være med på en dugnad med mening, og samtidig samle inn penger til egen klubbkasse. UNICEF Norge tilbyr nå en vervedugnad som raskt gir penger i klubbkassen, samtidig som dere gir langsiktig hjelp til barna som trenger det aller mest.

Slik fungerer det

1. Foreningene som blir med i dugnaden rekrutterer nye UNICEF-faddere blant mennesker i sitt lokalmiljø. Kanskje er det en tante, en farfar eller en nabo som har lyst til å bidra til den lokale aktiviteten og til en bedre fremtid for barn i hele verden?

2. For hver nye UNICEF-fadder foreningen verver, går 500 kr til deres klubbkasse. Dere vil også motta ytterligere 500 kr når fadderen har betalt i ett år, og 500 kr enda en gang når fadderen har betalt i to år.

3. Foreningen verver UNICEF-faddere via et digitalt registreringsskjema. Lenken får dere av oss, og den er unik for deres forening.

Kontakt oss for mer informasjon og registreringsskjema

hvorfor tilbyr vi denne dugnaden?

Gjennom Barn for barn-aksjonen kan privatpersoner støtte UNICEFs arbeid for millioner av barn over hele verden, og samtidig gi et lite bidrag til en aktivitet for barn i sitt lokalsamfunn.

En jente med ett ben spiller fotball med krykker foran ruiner i Syria
Syriske Saja mistet ett ben i et bombeangrep. Fotball og andre fritidsaktiviteter gir henne et viktig friminutt fra en hverdag preget av krig. Foto: UNICEF

Vi kjemper for at hvert barn skal få mulighet til å oppleve gleden av kun å være et barn! Verdien av fritidsaktiviteter for barn – for eksempel idrett og korps – er stor, blant annet fordi det er en viktig arena for læring og tilhørighet.

Vi mener at alle barn skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av for eksempel økonomi.

Derfor gir vi lag og foreninger mulighet til å bli med i denne dugnaden som vil gi inntekter til klubbkassen, og dermed være med på å opprettholde deres tilbud til barn og unge.

UNICEF kjemper for å utrydde alle former for urett og overgrep mot barn. Månedlige bidrag fra UNICEF-faddere går til både livreddende hjelp og forebyggende arbeid. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber og hvordan bidragene gjør en forskjell.

Kontakt oss

Lyst til å være med på barn for barn-aksjonen? Ta kontakt med Kjersti Simenstad for mer informasjon eller et uforpliktende møte.

E-post: [email protected]