Send livreddende nødmat til barn som sulter

Vil du heller betale med kort?

alvorlig matkrise

Den ekstreme tørken, pandemien og krigen i Ukraina er i ferd med å skape den verste martkrisen i nyere historie.

dødelig underernæring

Et nytt barn blir dødelig underernært hvert minutt. Akkurat nå kjemper de en intens kamp mot klokken.

livreddende nødmat

Tre pakker nødmat koster under 10 kroner. Tre om dagen i åtte uker kan redde livet til et underernært barn!

mirakelposen til kun tre kroner!

Nødmatpakker inneholder alle de viktigste vitaminer og mineraler et underernært barn trenger for å overleve. Den krever ingen tilberedning og kan spises rett fra posen.

Det betyr at mor og barn ikke behøver å være på helsestasjonen til barnet er friskt. Mor kan få med seg poser hjem og hun er ikke avhengig av rent vann, kokekar og lignende.

du kan redde barn fra sult