Barnearbeid

Skole er den eneste veien ut av fattigdom

Barn har rett på skolegang og lek.

Dessverre er realiteten for flere millioner barn at de ikke har tid eller råd til noen av delene - de må jobbe.

De siste fem årene har Sumon (11) jobbet ti timer på en aluminiumsfabrikk hver eneste dag.

En livsfarlig arbeidsplass, selv for en voksen.

Gi barn som Sumon mulighet til skolegang

Hvert barn har rett til utdanning uansett.

UNICEF arbeider for en verden der alle barn får oppfylt denne rettigheten.

 Som UNICEF-fadder er du med på å gi flere barn som Sumon muligheten til å gå på skolen.

I tillegg til å bygge flere skoler, gir vi også støtte direkte til foreldrene med barn i arbeid.

På denne måten er ikke foreldrene avhengige av barnas inntekt, og barna får mulighet til å fokusere på fremtiden sin, i stedet for sitt neste måltid.

Organization type
Type
Amount
Amount
Amount
Donation
Dine 250 kroner kan sørge for at 5 barn får tilgang til skolegang i katastrofeområder
Donation
Dine 350 kroner kan sørge for at 8 barn får tilgang til skolegang i katastrofeområder
Donation
Dine 550 kroner kan sørge for at 12 barn får tilgang til skolegang i katastrofeområder
Donation
Dine 1000 kroner kan beskytte 1000 barn fra polio
Donation
Hver måned kan dine 250 kroner sørge for at 5 barn får tilgang til skolegang i katastrofeområder
Donation
Hver måned kan dine 350 kroner sørge for at 8 barn får tilgang til skolegang i katastrofeområder
Donation
Hver måned kan dine 550 kroner sørge for at 12 barn får tilgang til skolegang i katastrofeområder
Donation
5000 kroner kan sørge for at 116 barn får tilgang til skolegang i katastrofeområder
Donation
10 000 kroner kan sørge for at 232 barn får tilgang til skolegang i katastrofeområder
Donation
15 000 kroner kan sørge for at 348 barn får tilgang til skolegang i katastrofeområder
Donation
Dine 50000 kroner kan beskytte 1000 barn fra polio

Ut av fabrikkene - for godt

I dag får Sumon gå på skolen to dager i uken. Der får han tid til lek og læring, og får lov til å bare være et barn. Hans drøm er å en dag kunne forlate fabrikken for godt, og heller gå på
skolen hver dag.

Sumon og millioner av andre barn drømmer om å få gå på skole. Sammen kan vi oppfylle disse drømmene!

Sumon (11) har de siste fem årene jobbet 10 timer hver dag på en aluminiumsfabrikk. Nå går han på skole to dager i uken. Sumon og millioner av andre barn drømmer om å forlate fabrikkene for godt!

Bli UNICEF-fadder i dag og bli med i kampen for at flere barn skal få livsviktig skolegang!