Beskytt barn mot koronaviruset

HVA GJØR UNICEF FOR Å BEKJEMPE KORONAVIRUSET?

45 TONN NØDHJELP

SENDT FRA UNICEFs NØDHJELPSSLAGER I KØBENHAVN

UNICEF Nødutstyr

VIKTIGE FORSYNINGER

UNICEF leverer viktige forsyninger med medisin og hygieneutstyr. Den første forsendelsen med masker, hansker og beskyttelsesdrakter ble allerede sendt fra vårt nødhjelpslager i København og inneholdt over 45 tonn utstyr.

Siden starten av utbruddet har UNICEF sendt mer enn:

4,27 million engangshansker

573 300 kirurgiske masker

98 931 N95 ansiktsmaske

156 557 personlig verneutstyr

12 750 kliniske vernebriller

INFORMASJONSKAMPANJER

UNICEF jobber utrettelig med å lage opplysningskampanjer og spre disse i lokalsamfunn, massemediene og sosiale medier. UNICEF ønsker å informere familier om hvordan de best kan beskyttelse deres familie mot viruset.

HELSEHJELP

UNICEF sørger for helsehjelp til de som er berørt av krisen.

KORONAVIRUSET SPRER SEG

Verden over er mer enn 500 000 mennesker nå smittet av det dødelige koronaviruset.

UNICEF jobber sammen med WHO og lokale myndigheter for å bekjempe sykdommen og forhindre ytterligere spredning.

UNICEF leverer utstyr og medisiner i verdens mest utsatte områder for å beskytte barnefamilier mot utbruddet. Vi jobber døgnet rundt. Dette er en kamp mot klokka.

Hjelp UNICEF å være der for barn rundt om i verden. Din støtte er akutt nødvendig.

Aktuelt

UNICEF COVAX

UNICEF sikrer covid-19-vaksine til 92 land

UNICEF skal anskaffe og distribuere covid-19-vaksiner til 92 land. Målet er å sikre en rettferdig fordeling når vaksinen er klar.

Barnas Tale 2020

Kjenner du et barn med noe på hjertet? Nå kan alle barn i Norge sende inn taler om et tema de brenner for, hvor én av dem vises på TV på nyttårsaften.
Cuties_kronikk

Kronikk: Se "Cuties"!

Å beskytte barn er blant samfunnets viktigste oppgaver. Nettopp derfor skal man ikke som voksen bare snakke om filmen «Cuties», man skal se den.