Signaturpartner Cubus

ET GLOBALT ANSVAR FOR KAMPEN MOT BARNEARBEID

I mer enn 10 år som Signaturpartner med UNICEF har Cubus bidratt til vårt arbeid for barn i Bangladesh, Kina og andre land. En avtalte gjeldende fra og med 2017 omfattes nå også både Sverige, Finland, Polen og Tyskland. 

Cubus har i tillegg bidratt ekstra til UNICEFs arbeid under flere store katastrofer. I en den nye langsiktig samarbeidsavtale har Cubus gått enda sterkere inn og har nå økt støtten til UNICEFs arbeid for utsatte barn i Bangladesh.

STØTTER BESKYTTELSE AV BARN

Bangladesh er et land som står Cubus nært, siden mange av deres leverandører holder til her. Gjennom UNICEF sin helhetlig tilnærming og i samarbeid med regjeringen, vil pilotprosjektet svare på de umiddelbare behovene barn har, for eksempel bedre tilgang til omsorg, vann og sanitær, utdanning (inkludert førskole), ernæring, helse omsorg og beskyttelse mot vold og overgrep.

Dette vil også bidra til kvinners situasjon forbedres fordi det bidrar til at arbeidende mødre i urbane fattige samfunn opplever bedre levekår når deres barn får omsorg og utdanning.

I videoen under kan du se da Charlotte Thorstvedt var med Marius Varner i Bangladesh, og hvordan Cubus og UNICEF samarbeider. 

 

SAMFUNNSANSVAR ER EN INTEGRERT DEL AV CUBUS

– Vi er del av en enorm, internasjonal industri. Likevel er det fullt mulig å integrere en etisk og samfunnsmessig dimensjon i forretningsvirksomheten. Man må erverve kunnskap, inngå konstruktive samarbeid og tenke langsiktig, sier Marius Varner, administrerende direktør i Cubu

– Vi er stolt av å ha partnere som tenker langsiktig og har et bevisst forhold til hele sin verdikjede. Gjennom vårt samarbeid vil flere barn i Bangladesh få et helsetilbud, mulighet til å gå på skole og førskole, rent vann og gode sanitærforhold og beskyttelse mot vold og overgrep. Dette vil også bidra til at kvinners situasjon forbedres fordi arbeidende mødre får bedre levekår når barna får omsorg og utdanning, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

UNICEF har verdifull kompetanse – Vårt samarbeid med UNICEF er viktig for oss. De har en kompetanse som vi ikke har, og de har dialog og samarbeid med myndigheter og feltarbeidere i utviklingsland som vi bare kan drømme om, sier Marius Varner.