Bidra til store endringer

Større private gaver

Vi vet at arbeidet for verdens barn nytter. Men vi er avhengig av gode støttespillere for å fortsette den gode utviklingen. Større private gaver bidrar til at UNICEF kan fortsette innsatsen for å gi alle barn en trygg oppvekst og mulighet til å utvikle sitt potensial.

Gjennom en større privat gave til UNICEFs arbeid, bidrar du til å skape fremtidsmuligheter for noen av verdens fattigste barn. Større gaver gir en verdifull forutsigbarhet i planleggingen og gjennomføringen av våre programmer. 

Som giver vil du få god innsikt i hvilken positiv forskjell du som et enkeltindivid kan gjøre for mange. En av våre givere har for eksempel bidratt til at mer enn 6000 barn har fått muligheten til å gå på skole. Andre har gitt gaver til UNICEFs helse og ernæringsprosjekter, som har bidratt til at tusenvis av barn får økt sjanse til å overleve. 

Du kan støtte:
- Spesifikke UNICEFprosjekter innenfor et område du er interessert i, for eksempel barns skolegang, beskyttelse mot vold og overgrep, ernæring eller nødhjelp.
- UNICEFs generelle arbeid og la UNICEF prioritere gaven der behovet er størst.

Du får:
- Regelmessige rapporter med god informasjon om hvilke resultater du er med på å skape
- En egen kontaktperson i UNICEF Norge
- Invitasjoner til egne UNICEF-arrangement og møter med fagpersoner i UNICEF
- Mulighet til å dra på feltreise og selv se hvilke resultater for barn du bidrar til 

Det er mange ulike årsaker til at våre givere ønsker å engasjere seg i UNICEFs arbeid for barn. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. 

På feltreise med UNICEF. Som større privat giver kan du få muligheten til å se med egne øyne hva gaven har betydd.

Unicef