Slik jobber vi

For å skape varig endring i livene til barna må vi jobbe langsiktig på alle nivåer i samfunnet. Med barna, familiene, lokalsamfunnet, organisasjoner og myndigheter.

Samarbeid på alle nivå

Vår unike arbeidsmetode

Ettersom vi er en uavhengig FN-organisasjon, har vi en unik mulighet til å påvirke beslutningstakere over hele verden. Vi sitter ved myndighetenes bord og diskuterer lovendringer, handlingsplaner og prioriteringer i statens budsjett for at landet skal kunne leve opp til barnekonvensjonen. Samtidig kan vi hjelpe med det mest grunnleggende i barnas liv - fra mors liv og inn i voksenlivet. Eksempler er god helse, rent vann, utdanning og beskyttelse mot vold, overgrep og diskriminering.

Reformer

Vi skaper varige og bærekraftige endringer

Skal vi nå hvert eneste barn, er det ikke nok å løpe etter med plaster. Vi må endre de samfunnene der barna lever og bor. Det er her UNICEF viser sin styrke: Vi bygger skoler, men først og fremst bygger og reformerer vi skolevesen. Vi setter vaksiner, men først og fremst bygger og reformerer vi helsesystemer. Det er først når samfunnene barna blir født inn i selv evner å levere grunnleggende tjenester, at vi kan si jobben er gjort. Sammen kan vi skape en bedre og bærekraftig verden for barn.

  • • 2012: India erklæres poliofritt etter et helt år uten noen nye registrerte sykdomstilfeller. Indias suksess i kampen mot polio krediteres til partnerskapet mellom staten, WHO, UNICEF og Rotary International.
Oppfølging og evaluering

Vi oppnår resultater

Oppfølging og evaluering av prosjekter er en viktig og integrert del av UNICEFs arbeid. Målet er å sørge for at midler som blir gitt skaper de resultatene som planlagt. Evaluering av programarbeidet gjøres for å sikre at arbeidet utføres på den mest effektive måten. NORAD og det britiske utviklingsdepartementet sier i sine rapporter at UNICEF er blant FN-organisasjonene som best følger opp sine programmer og samtidig oppnår best resultater. Les mer om resultater.

Vi er effektive

Ettersom vi er en uavhengig FN-organisasjon, får vi ingen penger over FN-budsjettet. Vi er helt avhengig av frivillige bidrag fra privatpersoner, næringsliv, organisasjoner og regjeringer. Midlene fordeles etter behov og hjelpen går alltid til de som trenger den mest.

  • En liten jente og moren får pakker med sukker-salt oppløsning på en helsestasjon på Haiti. Elven i nærheten antas å være forurenset med kolera, som gir diare. Salt- og sukkerblandingen hjelper barna til å absorbere vann som er mistet som følge av diare.
Sosial innovasjon

Vi tenker nytt

Skal man oppnå endring må man tenke stort og nytt. Det innebærer at vi må utvikle enkle og rimelige løsninger på komplekse problemer. Løsninger som kan rulles ut i stor skala for å oppnå maksimal effekt. Les mer om innovasjon i UNICEF.

Unicef