Hvorfor er utdanning så viktig?

Hvorfor er utdanning viktig?

Alle barn har rett til å lære. Det er nøkkelen til et barns framtid og løsningen for å bryte den onde sirkelen av fattigdom, sykdom og død. Likevel er 260 millioner barn og unge i verden uten skolegang – hver eneste dag. Drømmen om en bedre framtid forsvinner for hver dag barna står uten undervisning.

Skole og utdanning fører til at …

Flere barn overlever

Skole og utdanning øker kunnskapen rundt blant annet hygiene, ernæring og generell helse. Det gjør at barn av mødre med utdanning har 50 prosent større sjanse for å overleve.

FLERE BARN HAR EN TRYGG HVERDAG

Skolen er et trygt sted å være, og er spesielt viktig for de mest sårbare barna. For mange barn er skolen det eneste stedet der de har tilgang til rent vann og et sikkert måltid.

flere barn løftes ut av fattigdom

Barn som får gå på skole får lettere jobb, og dermed en inntekt. Når de selv stifter familie, har de derfor bedre forutsetninger for å ta vare på sine egne barn.

FLERE BARN FÅR EN FREMTID

Skolegang gir barn muligheten til å klare seg i livet. Det fører til at de får jobb og inntekt, men også at samfunnet de bor i kan utvikle seg økonomisk.

Har du spørsmål?

Hva gjør UNICEF?

UNICEF jobber for at alle barn i verden skal få skolegang. Vi bygger skoler, kjøper inn skoleutstyr, utdanner lærere og sikrer at skolene er trygge områder hvor barna kan lære og utfolde seg.

Akkurat nå bygger UNICEF nye skoler i Elfenbenskysten. Med deres hjelp skal vi bygge mer enn 500 klasserom, som har plass til minst 25.000 elever.

Les mer om prosjektet i Elfenbenskysten.

Barn som løper for barn

I over 20 år har norske skoler arrangert UNICEF-runden. Norske elever har løpt så langt de kan, for å sørge for at flere barn skal få tilgang til utdanning. Det har ført til at mange nye skoler har blitt bygget, og flere tusen barn har fått skolegang og en tryggere fremtid.

Ett år med undervisning

2 640 kroner

FOR ET BARN SOM MANGLER SKOLEGANG

I 2019 samlet skolene inn

2,7 millioner kroner

TIL BARNS UTDANNING

Har du spørsmål? Helle Eiborg Heiberg er produktsjef for UNICEF-runden og kan gi deg tips eller hjelp til å gjennomføre aktivitetsdagen.

E-post: [email protected]