Bærekraft

- Et undervisningsopplegg
om bærekraftig utvikling

 

Animasjonsfilmer og tverrfaglige læringsaktiviteter om bærekraftig utvikling tilpasset 7. trinn.Ressursene er tilpasset kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk og kan brukes enkeltvis eller som en helhet.
I tilknytning til dette opplegget, kan du også bruke våre elevsider om FNs bærekraftsmål med forklaringer og animasjonsfilmer. Du finner dem her.

Spørsmål om undervisningsopplegget kan rettes til fagansvarlig, barn og unge, Ellen Sandøe; ellen.sandoe@unicef.no 

Ungdomsskolelærere: Se FN-sambandets undervisningsopplegg for 10. trinn her.

   
Lærerveiledning

Les om bakgrunnen for opplegget og hvordan det kan brukes i undervisningen.

   
Kick-off: Film og fagtekst

En introduksjonsøvelse til undervisning om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål..

   
Loop

En kortlek for å trene på ord og begreper.

   
En må ut

Fire bilder. Ett skiller seg ut. Ser du hvilket?

   
Reale nøtter

Matteoppgaver med bærekraftig utvikling som tema.

   
Bærekraftsnøtter fra Brasil

Bruk bilder til å vise eksempler på bærekraftig utvikling i Brasil.

   
Barnevennlige skoler

Et eksempel på bærekraftig utvikling i skolen.

   
Forbudte ord

Klarer du å beskrive begrepet uten de forbudte ordene?

Unicef