Du er her:

Unicef

Cubus

Et viktig samarbeid

I mer enn 10 år som Signaturpartner med UNICEF har Cubus bidratt til vårt arbeid for barn i Bangladesh, Kina og andre land.  I tillegg har Cubus bidratt ekstra til UNICEFs arbeid under flere store katastrofer. I en ny langsiktig samarbeidsavtale har Cubus nå gått enda sterkere inn og har nå økt støtten til UNICEFs arbeid for utsatte barn i Bangladesh.  

Cubus er en av Skandinavias ledende motekjeder med klær til barn, kvinner og menn. Kjeden har 355 butikker og over 3500 ansatte i fem land. Cubus er en del av norske Varner.

Støtter beskyttelse av barn
Cubus sin årlige støtte er nå øremerket UNICEFs arbeid for beskyttelse av barn i Bangladesh.  Dette er et land som står Cubus nært, siden mange av deres leverandører holder til her. Cubus støtter et UNICEF-prosjekt som skal bidra til å gi barn i utvalgte urbane fattige lokalsamfunn i Bangladesh tilgang på grunnleggende tjenester. Gjennom en helhetlig tilnærming og i samarbeid med regjeringen, vil pilotprosjektet svare på de umiddelbare behovene barn har, for eksempel bedre tilgang til omsorg, vann og sanitær, utdanning (inkludert førskole), ernæring, helse omsorg og beskyttelse mot vold og overgrep. Dette vil også bidra til kvinners situasjon forbedres fordi det bidrar til at arbeidende mødre i urbane fattige samfunn opplever bedre levekår når deres barn får omsorg og utdanning.

Omfattende samarbeid
Cubus og UNICEF Norge inngikk et samarbeid i 2006, og i en avtale gjeldende fra og med 2017 omfattes nå også både Sverige, Finland, Polen og Tyskland.

Marked og kunder stiller krav
Samtidig som UNICEF gir anledning til å bidra på flere arenaer, er samfunnsansvar blitt en integrert del av Cubus.

– Vi er del av en enorm, internasjonal industri. Likevel er det fullt mulig å integrere en etisk og samfunnsmessig dimensjon i forretningsvirksomheten. Man må erverve kunnskap, inngå konstruktive samarbeid og tenke langsiktig, sier Marius Varner, administrerende direktør i Cubus

– Vi er stolt av å ha partnere som tenker langsiktig og har et bevisst forhold til hele sin verdikjede. Gjennom vårt samarbeid vil flere barn i Bangladesh få et helsetilbud, mulighet til å gå på skole og førskole, rent vann og gode sanitærforhold og beskyttelse mot vold og overgrep. Dette vil også bidra til kvinners situasjon forbedres fordi arbeidende mødre får bedre levekår når barna får omsorg og utdanning, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

UNICEF har verdifull kompetanse
– Vårt samarbeid med UNICEF er viktig for oss. De har en kompetanse som vi ikke har, og de har dialog og samarbeid med myndigheter og feltarbeidere i utviklingsland som vi bare kan drømme om, sier Marius Varner.

Les mer om Cubus