Schools for Africa

Hvert tredje barn i det sørlige Afrika går ikke på skolen. En generasjon uten utdanning er en effektiv bremsekloss mot utvikling. Schools for Africa-kampanjen sørger for flere skoler, bedre innhold i skolen og gir utdanningsmuligheter til jenter så vel som gutter.

”Utdanning er nøkkelen til verdighet, velstand og god helse. Det grunnlaget for enhver demokratisk utvikling, og vårt sterkeste våpen for å endre hvert enkelt samfunn til det bedre ”

Unicef

Hva er Schools for Africa?

Schools for Africa-kampanjen er en storstilt dugnad for å innfri afrikanske barns rett til skolegang.

- Mer enn støtte til skolebygg

UNICEF ønsker ikke bare å få barn til å begynne på skolen, men å sørge for at de også fullfører skolegangen.

  • schools for africa 10 years unicef

Prosjektland

13 land er nå valg ut til å få bidrag fra Schools for Africa. Schools for Africa er et kjempeløft for utdanning.

Resultater

Resultatene av Schools for Africa har langt oversteget målsettingene

Fase 3

Gjennom fase tre kjemper vi for at enda flere barn skal få tilgang på enda bedre undervisning.

Historier fra felt

Svært mange barn drar nytte av Schools for Africa. Her kan du lese historien til noen av dem.