Hva er Schools for Africa?

"Vi vet at utdanning, mer enn noe annet, forbedrer vår mulighet til et bedre liv. Når vi nå skal bygge et bedre Afrika, må en fortsatt investering i utdanning av våre barn være selve kjernen i alle våre anstrengelser. Ingen barn i Afrika, eller noe annet sted i verden, burde bli nektet utdanning. Jeg vet at vi kan nå dette målet."

- Nelson Mandela, fredsprisvinner og tidligere president i Sør Afrika.
 

Den internasjonale Schools for Africa kampanjen ble lansert i Cape Town i 2004. Initiativet kom fra den tyske skipsrederen Peter Krämer, som tok kontakt med UNICEF og sa at han ville gjøre en forskjell for barn i verden. Krämer og UNICEF fikk med «Nelson Mandela Foundation» og «Hamburg Society for the promotion of Democracy and International Law» på laget. Med dette utgangspunktet vokste kampanjen frem som i dag er å finne i 13 land.

Schools for Africa er en storstilt dugnad for å innfri afrikanske barns rett til skolegang. Det er mulig å få til varige endringer i de fattigste landsbyene i de aller fattigste landene. Drømmen om en utdanning er en realitet for flere og flere barn!

Selv om Schools for Africa har oppnådd mye i løpet av 13 år, så er det fortsatt en vei å gå før alle barn får tilgang på skole og utdanning. Hvert tredje barn i det sørlige Afrika går ikke på skolen.

En generasjon uten utdanning er en effektiv bremsekloss mot utvikling. Derfor er flere skoler, bedre innhold og mer rettferdig fordeling av jenter og gutter helt grunnleggende for Afrikas fremtid.

Donasjonene til Schools for Africa bidrar til utvikling av utdanning på to nivåer, ved å:

  • Levere direkte tjenester til barn, foreldre og lærere på skolenivå, og
  • Tilrettelegge for et bedre utdanningssystem på et politisk nivå.

FNs bærekraftsmål

I september 2015 ble FNs bærekraftsmål vedtatt som et grunnlag for prioritert innsats de neste 15 årene. Bærekraftsmålene viderefører ideene fra tusenårsmålene, men gjenspeiler også endringene verdenssamfunnet har gjennomgått siden.

Et av bærekraftsmålene er å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme livsland læring. Schools for Africa er med på å oppfylle dette målet.

Skolegang er starten på et bedre liv

Barn som har gått på skole får bedre jobbmuligheter når de vokser opp, og de lærer hvordan de kan ta gode beslutninger for seg selv og samfunnet de lever i. Skolen gir også helt grunnleggende opplæring i hvordan barna kan holde seg friske, takle en utfordrende hverdag, og beskytte seg selv mot hiv-smitte.

Målet med kampanjen er å gi barn et trygt, effektivt læringsmiljø som gir like muligheter for alle. Den største satsningen er derfor på landsbygda, hvor forholdene i dag er dårligst. Gjennom å involvere lokalbefolkningen i blant annet skolebyggingen, får de eierskap til prosjektet. Et slikt eierskap øker sannsynligheten for vellykkede, varige forandringer.

Barnevennlige skoler (Child Friendly Schools) – alle må løfte sammen!

Når UNICEF involverer seg i utdanning, dreier det seg ikke bare om skolebygg, skolebøker og pulter. Det dreier seg om Afrikas fremtid – barna.

En forutsetning for å lykkes er å forbedre hele skoletilbudet, inkludert selve undervisningsopplegget. Alle skolene som får støtte gjennom Schools for Africa følger samme barnevennlige metodikk. Det innebærer kvalifiserte lærere som får tilbud om etterutdanning, tilgang på mat og skoleutstyr, sikring av rent drikkevann i tilknytning til skolen og bygging av toaletter og håndvasker. I tillegg kommer formell og uformell utdanning med fokus på hiv-forebygging, helse, ernæring, hygiene og sanitære forhold. Ikke minst legges det vekt på å samarbeide med engasjerte foreldregrupper, skoleledere og myndigheter, både på lokalt og nasjonalt nivå.

 

Utdanningstilbud for jenter

Et bedre utdanningstilbud for jenter får store, positive følger både for jentene og samfunnet som helhet. Utdannede kvinner gifter seg senere, føder færre barn, og blir bedre skikket til å ta vare på de barna de får: Jo lengre mødre har fått på skole, jo lavere blir barnedødeligheten. I tillegg gjør utdanning jenter og kvinner bedre rustet til å stå imot utnytting.

 

Bygg skoler med UNICEF og bekjemp fattigdom: Utdanning gjør barn i stand til å skape en bedre fremtid. Både for seg selv og samfunnet de lever i.

Unicef