Skolelys

Samfunnsinnovasjon

Når UNICEF snakker om innovasjon, er det selvfølgelig begrepet samfunnsinnovasjon (social innovation) det dreier seg om. Vår rolle i en stadig mer kompleks verden innebærer et økende ansvar og et behov for å finne nye løsninger på ulike utfordringer samfunnet står overfor.

UNICEF har fokusert på samfunnsinnovasjon som et redskap for humanitær endring i over 40 år. Vi utvikler nye metoder og hjelpemidler etter faste rutiner hvor prøving og feiling i mindre målestokk er en del av prosessen for å sikre optimal effekt. Deretter implementer løsningene i stor skala.

Virkelig stor skala.

Innovative løsninger er for eksempel årsaken til at vaksinasjonsraten i verden er økt med 60 %. Nye vaksiner er utviklet og metodene for å få vaksinene helt frem mens de fortsatt er kalde er forbedret. Med fokus på nytenking har vi over tid forbedret livreddende løsninger og utviklet nye metoder å møte utallige kompliserte problemer på.

Vår satsing på innovative løsninger har båret mange frukter og gjort enorme forskjeller for millioner av barn. Noe vi lenge har vært anerkjent for internasjonalt, og som vi fil fortsette å ha fokus på. Et ferskt eksempel er Digital Drum, en avansert solcelle drevet ”computer kiosk” innfelt i skallet på gamle oljefat. En robust datamaskin som gir barn og unge i isolerte strøk tilgang til informasjon om blant annet helse og utdanning. Times Magazine kåret Digital Drum til en av verdens beste oppfinnelser i 2011.


I et større perspektiv, gjør vår naturlige tilgang til styresmakter og beslutningstagere oss i stand til å bygge varige samfunnsmessige endringer. Endringer som kommer hele nasjoner til gode. For, skal vi nå hvert eneste barn, er det ikke nok å løpe etter med plaster. 

Vi må tenke nytt.

Vi bygger skoler, men først og fremst bygger og reformerer vi skolevesen. Vi setter vaksiner, men først og fremst bygger og reformerer vi helsesystemer.
I en verden i stadig raskere endring sier det seg selv at det ikke nytter å sitte på gjerdet å vente på at alt skal bli bedre. Derfor vil nytenking og samfunnsinnovasjon utgjøre en stadig større drivkraft og være en hovedsatsing også i årene fremover.

Mer enn noen gang før.

Unicef