Samfunnsansvar

Skal man skape en bærekraftig virksomhet, lønner det seg å vise ansvar. Samfunnsansvar handler om å ivareta det – og de – man påvirker på en best mulig måte.

Også kommersielle virksomheter trenger et etisk fundament. I begrepet Corporate Social Responsibility (CSR) – eller bare Corporate Responsibility (CR) – ligger tanken om at god forretningspraksis skaper bærekraft og lønnsomhet. Mange gjør dette ansvaret til en integrert del av sin virksomhet, med forankring i alle Prosesser.

Samfunnsansvar gir fordeler

Å ta ansvar for mennesker, samfunn og miljø bidrar til å styrke bedriftenes langsiktige konkurransekraft, posisjon og omdømme. En undersøkelse gjengitt av Aftenposten oktober 2008, viser at 70 prosent av internasjonale ledere mener at samfunnsansvar er viktig for lønnsomheten i selskapet. Etterhvert som fokuset på samfunnansvar har økt, har vi også sett mange negative konsekvenser når ansvaret ikke ivaretas.

Samarbeid lønner seg

Forbrukere ber om samfunnsansvar! Samme undersøkelse viser at 58 prosent av befolkningen i europeiske land opplever at bedrifter og varehandel ikke er nok opptatt at sitt sosiale og miljømessige ansvar. 44 prosent av forbrukerne sier de er villige til å betale mer for samfunnsmessig sett gode produkter. Globale utfordringer Bevisstgjøring rundt næringslivet innflytelse og ansvarsrolle ses gjerne i sammenheng med økt internasjonal virksomhet. De som har leverandørkjede i utviklingsland er ofte nødt til å iverksette tiltak som sikrer grunnleggende menneskerettigheter, hindrer kritikkverdige arbeidsforhold, som f.eks. at barn benyttes som arbeidskraft.

Stortingsmelding om samfunnsansvar

Regjeringen la i januar 2009 fram en stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi, som særlig gir råd og veiledning til bedrifter med internasjonal virksomhet. Hensikten med meldingen var å skape økt bevissthet om samfunnsansvar, samt bidra til å styrke bedrifters engasjement og motivasjon.

Unicef