Du er her:

Unicef

Resultater

Verden blir stadig et bedre sted for barn. Siden 1990 er barnedødeligheten så godt som halvert, samtidig som verdens befolkning har økt med en tredjedel. UNICEF har vært sentral i dette arbeidet og bidratt til store og globale gjennombrudd for verdens barn.

Nedenfor er noen utvalgte resultater som du som støttespiller har gjort mulig.