Resultater

Verden blir stadig et bedre sted for barn. Siden 1990 er barnedødeligheten så godt som halvert, samtidig som verdens befolkning har økt med en tredjedel. UNICEF har vært sentral i dette arbeidet og bidratt til store og globale gjennombrudd for verdens barn.

Nedenfor er noen utvalgte resultater som du som støttespiller har gjort mulig.

 

Unicef