Livets vann

Rent vann og sanitær

Fortsatt lever en av ti av verdens befolkning, eller 768 millioner mennesker, uten rent drikkevann.I følge en ny UNICEF-rapport vil mer enn 2,4 milliarder - en tredjedel av verdens befolkning - fortsatt leve uten å få møtt sine grunnleggende sanitære forhold i 2015. Konsekvensene er høyere barnedødelighet og at færre får utdanning.

 • Denne syriske jenta koser seg med et glass rent vann i flyktningleiren Domiz i Irak. På sommerstid kan temperaturen inne i teltene bli høy, og rent og kjølig drikkevann blir prioritert i UNICEFs arbeid.
 • Ei ung jente vasker hendene på Mary Immaculate Primary School i Uganda. Skolen har, ved hjelp av UNICEF, fått god tilgang på rent vann og sanitærløsninger. Det hjelper til med å holde barna i skolen.
 • John Agblar demonstrerer håndvaskstasjonen utenfor toalettet i hjemmet sitt i Yadzo, Ghana. Regelmessig håndvask kan forhindre sykdom som diaré og kolera.
 • Her blir vann testet for bakterier og giftstoffer av et UNICEF-team i Bangladesh
HVA GJØR UNICEF?

Rent vann til alle

Barns rett til gode levekår og god helse er nedskrevet i barnekonvensjonen. Å oppfylle dette er det overordnede målet med UNICEFs vann-, sanitær- og hygieneprogrammer (WASH).

UNICEFs første handlinger for rent vann og sanitær, var i respons til en tørke som påvirket hundrevis av landsbyer i nord-India i 1966. Siden da har UNICEF arbeidet i mer enn 90 land verden over for å forbedre tilgangen på rent vann og å informere om hygiene.

Fortsatt mangler over halvparten av alle skoler rent vann, og bare litt over en tredjedel har tilfredsstillende sanitære fasiliteter. UNICEF har i tillegg ansvaret for rent vann og sanitæranlegg i alle flyktningleirene som er drevet i regi av FN. Det samme gjelder ved gjenoppbygging etter kriser, konflikter og naturkatastrofer.

Tusenårsmålene sier at antallet mennesket som lever uten tilstrekkelig tilgang på rent vann og grunnleggende sanitære forhold skal halveres innen 2015. Målet om rent drikekvann ble møtt, med UNICEFs hjelp, i 2010. Likevel er det fortsatt mye igjen - 786  millioner mennesker mangler fortsatt rent drikkevann, og verden er ikke på rett vei for å møte sanitærkomponenten. 

UNICEF jobber for å sørge for at alle skoler har tilstrekkelige barnevennlige vann- og sanitærfasiliteter. I samarbeid med myndigheter og andre organisasjoner, håper vi at målet om gode sanitære forhold for alle kommer nærmere.

 

 • 12 år gamle Erlinda bærer vann fra en ubeskyttet kilde i landsbyen sin i Timor. Erlinda står opp klokken 5 hver dag for å rekke å hente vann før skoledagen begynner. Hun bærer fem kilo om gangen. Ubeskyttet vann kan føre til mange sykdommer.
 • 9 år gamle Aranna og Moren Katarina må ikke lenger gå langt for å komme til vannpumpen i Cassindi i Mosambik. Barna må hjelpe moren med å hente vann før skoledagen begynner. Før måtte de gå langt, men med UNICEFs hjelp er det nå overkommelig.
 • Slik forsøker en familie i Bangladesh å skaffe rent vann fra regn.
 • Denne kongolesiske jenta har fått tilgang på rent vann av UNICEF.
FREMDELES MYE IGJEN

2,4 milliarder uten gode sanitærforhold

Dårlige sanitære forhold, utrygge vannkilder og uhygieniske praksiser, gjør at millioner av barn i utviklingsland lider unødvendig av sykdom. Vann- og sanitærrelaterte sykdommer er blant de største problemene for barns helse på verdensbasis, til tross for at de kan forhindres.

Urent vann er den største årsaken til barnedødelighet. Barna dør av sykdommer som kolera og diaré - sykdommer som enkelt kan behandles og forhindres. Hver dag dør 2000 barn av diaré alene.

I følge FN trenger hver og en av oss mellom 20 - 50 liter vann om dagen for å sikre grunnleggende behov for drikke, matlaging og renhold. Av det trenger kroppen en til tre liter. Nordmenn bruker i snitt 200 liter vann pr dag. Det er 20 ganger så mye som en landsbybeboer i Kenya.

Konsekvensene av urent vann strekker seg ut over helse og hygiene alene. Ofte må man gå langt for å hente vann. Det er ofte kvinner og jenter som får denne oppgaven, noe som kan hindre at jenter får gå på skolen.

 • Syriske barn følger nøye med mens rent vann fylles opp i bøtter og spann i flyktningleiren Domiz i Irak. Å gi rent vann til barn som disse er høyt prioritert hos UNICEF.
 • Skolebarn bærer rent vann for å vaske latrinene på skolen sin i Kasungu i Malawi. Rent vann og gode sanitærforhold er viktig for å holde barna på skolen, og for å holde barna friske.
 • Flyktninger fra Kongo får rent vann i av UNICEF i denne flyktningerleiren i Uganda. Uten rent vann sprer ofte sykdommer seg med stor fart blant flyktninger.
 • Her kobler frivillige sammen et rør for rent vann i en leir for kongolesiske flyktninger i Uganda.
 • Disse kvinnene henter vann ved ei vannkran i Habbena, Chad. Kranen er UNICEF-støttet, og solcelledrevet. Den gir rent vann fra et rørsystem.
HVA KAN DU GJØRE?

Vi gir oss ikke før alle er nådd.

Gjennom å støtte UNICEFs arbeid, kan du ta del i kampen om å sørge for at alle verdens barn har tilgang på rent vann og gode sanitære forhold.

Unicef